Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Co powinieneś wiedzieć, jeśli chcesz rozliczać VAT

Kiedy musisz rozliczać, VAT, rejestracja VAT, JPK_VAT, składanie deklaracji, inne informacje dotyczące rozliczania VAT

VAT, czyli podatek od towarów i usług, pobierany jest na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy). Jego wartość jest doliczana do każdej transakcji.

Opodatkowane VAT są:

 • sprzedaż towarów i usług w Polsce
 • eksport towarów
 • import towarów
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stawki VAT w Polsce

23% –  podstawowa podatku od towarów i usług

8% – stawka w tej wysokości ma zastosowanie m.in. dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy VAT oraz do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym  

5% – stawka obejmuje m.in. podstawowe produkty żywnościowe (np. chleb, nabiał, przetwory mięsne, produkty zbożowe: mąka, kasze, makaron, soki), książki drukowane oraz wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oraz czasopisma specjalistyczne. Listę towarów objętych stawką 5% zawiera załącznik nr 10 do ustawy VAT

0% – stawka preferencyjna, stosowana  w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów. Ma również zastosowanie do:

 • m.in. towarów i usług związanych z transportem morskim i lotniczym oraz środkami tego transportu, usług związanych z eksportem towarów, usług transportu międzynarodowego
 • niektórych usług świadczonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie turystyki (dotyczy to usług świadczonych dla bezpośredniej korzyści turysty poza terytorium Wspólnoty)

Zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% do danej czynności oznacza brak opodatkowania. Jednocześnie transakcja opodatkowana stawką 0% jest uznawana za sprzedaż opodatkowaną, co umożliwia odliczenie podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług z nią związanych (stawka 0% działa jak zwolnienie z VAT z prawem do odliczenia).

Kto rozlicza VAT

Przedsiębiorcy mają obowiązek rejestracji i rozliczania VAT, chyba że:

 • nie przekroczą limitu sprzedaży 200 tys. zł rocznie (zwolnienie podmiotowe)
 • prowadzą sprzedaż zwolnioną z VAT (zwolnienie przedmiotowe).

Są grupy towarów i usług, których sprzedaż niezależnie od wysokości zobowiązuje do rejestracji i rozliczania VAT (m.in. sprzedaż towarów akcyzowych, metali szlachetnych, wyrobów tytoniowych, terenów budowlanych, usługi prawnicze, jubilerskie oraz internetowa sprzedaż preparatów kosmetycznych, komputerów, urządzeń elektrycznych i wyrobów elektronicznych).

Podatnicy, którzy nie korzystają ze zwolnienia, to tzw. czynni podatnicy VAT. Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnień, są biernymi podatnikami VAT.

Zasady odliczenia VAT

Jeśli jesteś podatnikiem VAT, masz prawo do odliczenia podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług, od podatku VAT należnego (czyli tego, który przyjąłeś od klientów i który musisz rozliczyć). Jest to zasada neutralności VAT.

Kiedy otrzymasz fakturę, płacisz za towar/usługę kwotę brutto (z podatkiem VAT). Kiedy wystawiasz fakturę, zawierasz w niej kwotę podatku VAT (o ile transakcja nie jest zwolniona albo opodatkowana stawką 0%). Zapłacony podatek VAT (z faktur zakupowych) pomniejszasz kwotę podatku do wpłacenia do urzędu skarbowego na indywidualny mikrorachunek podatkowy (VAT z faktur sprzedażowych). Prawo do odliczenia podatku naliczonego (obniżenia podatku należnego) przysługuje podatnikowi, co do zasady, w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywanych przez niego czynności opodatkowanych.

Czyli podatek VAT, który wpłacasz do urzędu skarbowego na indywidualny mikrorachunek podatkowy, to różnica pomiędzy VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów/świadczenia usług klientom (podatek należny) a VAT zapłaconym przy zakupie towarów/usług (podatek naliczony).

Sam obliczasz i wpłacasz do właściwego urzędu skarbowego podatek na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Zobacz:

Wady i zalety bycia VAT-owcem

Zalety:

 • status VAT-owca atutem w relacjach biznesowych – jeżeli nasi kontrahenci są również podatnikami VAT to będą mieli możliwość dokonania odliczeń VAT od zakupionych od Ciebie towarów albo usług
 • łatwiejsza współpraca z kontrahentami będącymi firmami (np. udział w przetargach, niższe ceny towarów – istotny jest bowiem rzeczywisty koszt usługi w kwocie netto)
 • możliwość pomniejszenia podatku należnego (od sprzedaży) od podatku naliczonego (od zakupów związanych z prowadzoną działalnością).

Wady:

 • wypełnianie obowiązków podatkowych w zakresie VAT – konieczność wypełniania szeregu formalności (m.in. składanie deklaracji VAT, prowadzenie ewidencji VAT i wysyłanie ich w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego)
 • dbałość o prawidłowość rozliczeń z urzędem skarbowym (w przypadku nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji urząd może zakwestionować prawo do odliczenia VAT, wiąże się to z koniecznością zapłaty kwoty nienależnie odliczonego podatku z odsetkami)
 • konieczna znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (oraz stały monitoring zmian).

VAT krok po kroku

Sprawdź, czy musisz płacić VAT

Jeśli tak, zarejestruj się jako podatnik VAT.

Rejestrujesz się:

 • w urzędzie właściwym ze względu na adres zamieszkania (czyli ten sam co dla podatku dochodowego) dla osób fizycznych (np. jednoosobowych działalności gospodarczych)
 • w urzędzie właściwym ze względu na adres siedziby firmy - dla osób innych niż fizyczne (np. spółek z o.o., spółek cywilnych)
 • jeśli chesz np. importować usługi z innych krajów UE, zarejestruj się do VAT-UE

Jeśli nie zarejestrujesz się do VAT pomimo obowiązku, możesz otrzymać karę

Zdecyduj, czy chcesz rozliczać VAT miesięcznie, czy kwartalnie

Niektórzy przedsiębiorcy mogą wybrać metodę kasową – czyli rozliczają VAT dopiero wtedy, jak otrzymają płatność od kontrahenta

Sprawdź, kiedy i na jakich zasadach możesz odliczać VAT jeśli prowadzisz sprzedaż mieszaną (zwolnioną i opodatkowaną)

Dowiedz się, jak wystawiać faktury

Dowiedz się, w którym momencie powstaje obowiązek rozliczenia VAT

Poznaj zasady odliczania VAT

Rozpocznij prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

Dowiedz się, jak przygotować JPK_VAT i wysłać do urzędu

Poznaj zasady podzielonej płatności VAT (split payment)

Rozliczaj (miesięcznie albo kwartalnie) VAT składając deklaracje VAT i płacąc podatek do urzędu skarbowego na indywidualny mikrorachunek podatkowy

Jeśli popełniłeś błąd w deklaracji, zrób korektę

Jeśli prowadzisz sprzedaż mieszaną (z VAT i bez VAT), dowiedz się, jak obliczać proporcję do właściwego roliczenia podatku

Jeżeli wykorzystujesz samochód firmowy wyłącznie do działalności gospodarczej złóż druk VAT-26:

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak postępować, gdy:

 • zostaniesz wykreślony z rejestru VAT
 • chcesz powrócić do zwolnienia z VAT
 • co zrobić z VAT przy zawieszeniu firmy
 • jak roliczyć VAT przy zakończeniu działalności.

zajrzyj do ulotki:

Wyszukiwarki VAT

Portal podatkowy Ministerstwa Finansów umożliwia:

 • sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, (wykaz przedstawia tylko stan obecny i aktualny status podatnika VAT)

Ministerstwo Finansów uruchomiło również wykaz podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT. Wykaz ten zawiera pełne informacje o podmiocie, czyli np. wykreślenie i przywrócenie do rejestru.

Jeśli chcesz potwierdzić/sprawdzić numer VAT UE, skorzystaj z wyszukiwarki na stronach Komisji Europejskiej.

Skorzystaj z pomocy

Krajowa Informacja Skarbowa

Jest to infolinia. Za jej pośrednictwem eksperci podatkowi odpowiadają na pytania dotyczące tematów związanych z podatkami, służbą celną czy interpretacją przepisów.

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00

 • z tel. stac.: 801 055 055
 • z tel. kom.: (22) 330 0330
 • z zagranicy.: +48 22 330 0330

Interpretacje podatkowe

Jeśli nie wiesz, czy na pewno stosujesz właściwie przepisy prawa podatkowego, to możesz poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych).

Skorzystaj z bazy wydanych interpretacji. Być może w sprawie podobnej do twojej została już wydana interpretacja.

Portal podatkowy

Na stronie Portalu Podatkowego znajdziesz wiele przydatnych informacji na temat rozliczania podatków oraz formularze podatkowe.

e-Deklaracje

System e-Deklaracje umożliwia składanie deklaracji podatkowych przez internet.

 

Dodatkowo, do twojej dyspozycji jest Centrum Pomocy biznes.gov.pl. Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów w sprawach podatkowych

Czy ta strona była przydatna?