Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jednolity plik kontrolny (JPK)

Informacje dotyczące przesyłania danych firmowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny (z angielskiego Standard Audit File-Tax – SAF-T), jest zbiorem (bazą) danych, tworzonym z systemów informatycznych przedsiębiorcy, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, mającym układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Inaczej mówiąc, jest to standard, według którego przekazuje się dane do organów podatkowych. Dane te będą musiały być przekazywane według przygotowanego przez Ministerstwo Finansów szablonu (zgodnego ze stosowaną w komunikacji elektronicznej formą XML).  

Uwaga! Nazwa JPK dotyczy wszystkich danych, które obowiązkowo albo na żądanie trzeba przekazywać do urzędów. Jednym z rodzajów danych, które przedsiębiorcy wysyłają w formie JPK, są dane z ewidencji VAT (JPK_VAT). 

Jakie dane zawiera Jednolity Plik Kontrolny?

Dane, które są przekazywane do organów podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, dotyczą określonych rodzajów ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Ministerstwo Finansów przygotowało formaty przekazywania informacji i zestaw wymaganych danych (są to tzw. struktury) w takich obszarach jak:

 • księgi rachunkowe JPK_KR
 • wyciąg bankowy JPK_WB
 • magazyn (przyjęcia z zewnątrz, wydania na zewnątrz, rozchód wewnętrzny i przesunięcia międzymagazynowe) JPK_MAG
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT JPK_VAT
 • faktury (zestawienie faktur) JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów JPK_EWP

Kogo dotyczy obowiązek sporządzania JPK

Podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują:

 • obowiązkowo co miesiąc plik JPK_VAT
 • na żądanie urzędów pozostałe struktury JPK

JPK na żądanie obejmuje:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP

Struktury JPK publikowane są na stronie BIP Ministerstwa Finansów

Przesyłanie JPK do organu podatkowego

JPK_VAT można przesyłać tylko w formie elektronicznej.

Pozostałe struktury można, po uzgodnieniu z urzędem, udostępnić na elektronicznych nośnikach danych. Wysyłając JPK, można użyć też bezpłatnego Profilu Zaufanego.

Księgi podatkowe przesyłane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pamiętaj, że organ może zażądać raportowania danych w Jednolitym Pliku Kontrolnym w dowolnym momencie w trakcie:

 • czynności sprawdzających,
 • prowadzenia kontroli podatkowej,
 • postępowania podatkowego lub kontrolnego.

Uwaga! Kwestie dotyczące sposobu przesyłania drogą elektroniczną danych oraz specyfikacji technicznych dla nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane, określa rozporządzenie.

Program e-mikrofirma do wysyłania JPK

Udostępniony przez Ministerstwo Finansów program e-mikrofirma umożliwia m.in. wystawianie faktur, przygotowywanie i wysyłkę JPK_VAT oraz tworzenie i wysyłkę JPK_FA.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące JPK_VAT

Zobacz:

JPK – gdzie szukać dodatkowych informacji

Przejdź do:

Pytania dotyczące JPK można przesyłać na adres e-mail: jpk.helpdesk@mf.gov.pl.

Pomocą służą też konsultanci z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej.

Czy ta strona była przydatna?