Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Mikrorachunek podatkowy dla PIT, CIT lub VAT

Jak płacić podatki w 2020 r.? Dla kogo jest mikrorachunek podatkowy i jak go uzyskać?

Co się zmienia dla firm

Od 1 stycznia 2020 r. większość rachunków urzędów skarbowych do wpłat zobowiązań podatkowych została zastąpiona przez indywidualny rachunek przypisany do każdego podatnika, czyli mikrorachunek podatkowy.

Mikrorachunek ma każdy, kto posiada PESEL lub NIP i płaci podatki, w tym przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Nie ma tu znaczenia,
ani forma prawna prowadzonej działalności, ani wielkość przedsiębiorcy.

To oznacza, że należności podatkowe z tytułu PIT, CIT i VAT zapłacisz zawsze na ten sam rachunek - przypisany tylko do ciebie lub twojej firmy.

Ten numer nie zmieni się nawet gdy ty zmienisz adres zamieszkania, urząd skarbowy czy nazwisko. Dzięki mikrorachunkowi nie musisz sprawdzać numeru rachunku urzędu skarbowego przed każdą płatnością. Swój mikrorachunek, jeśli nie będziesz go pamiętać, wygenerujesz online - w dowolnym czasie i w każdym miejscu.

Jakie podatki zapłacisz na mikrorachunek

Na mikrorachunek zapłacisz podatek od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (PIT), podatek od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT), z wyłączeniem:

 • VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych - VAT-14, który opłacisz na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla wpłat podatku akcyzowego,
 • podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
 • VAT w imporcie.

Pamiętaj:

 • VAT-14, kartę podatkową i VAT w imporcie zapłacisz na właściwy rachunek urzędu skarbowego,  
 • zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli na numery rachunków firmy, wskazane w CEIDG-1, NIP-8 lub na konto VAT, jeśli stosujesz mechanizm podzielonej płatności,
 • nie zmieniają się zasady opłacania podatków innych niż PIT, CIT i VAT, na przykład podatku od czynności cywilnych (PCC) czy podatku od spadków i darowizn.
  Te należności wpłacaj tak jak dotąd - na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 • wpłaty za mandaty karne płacisz tak jak dotychczas, tj. na rachunek wskazany na bloczku mandatowym.

Numery rachunków urzędów skarbowych, na które będziesz płacić należności inne niż te, dla których właściwy jest mikrorachunek, wraz ze szczegółowymi  objaśnieniami, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki, znajdziesz
w serwisie Krajowej Administracji Skarbowej.

Skąd wziąć mikrorachunek podatkowy

Numer twojego mikrorachunku sprawdzisz  w  bardzo prosty sposób – Ministerstwo Finansów udostępniło Generator mikrorachunku podatkowego, do którego masz dostęp online.

Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego jest bezpłatne.

Wystarczy, że podasz właściwy identyfikator podatkowy, czyli:

PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną oraz:

 • nie prowadzisz działalności gospodarczej lub
 • nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT.

NIP, jeśli:

 • prowadzisz działalność gospodarczą lub
 • jesteś podatnikiem VAT lub
 • jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Po tym jak wygenerujesz rachunek, możesz wydrukować informację z numerem mikrorachunku lub ją zapisać.

Pamiętaj! Numer swojego mikrorachunku podatkowego sprawdzisz też w dowolnym urzędzie skarbowym.

Jeśli czekasz na decyzję w sprawie nadania numeru PESEL lub numeru NIP, możesz opłacić podatki na mikrorachunek podatkowy twojego urzędu skarbowego. Znajdziesz go na stronie Krajowej Administracji Skarbowej, wraz ze szczegółowymi  objaśnieniami, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki. Robiąc przelew podaj tylko numer swojego dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego lub paszportu. Dzięki temu twoja płatność zostanie poprawnie zidentyfikowana i rozliczona.

Jak wygląda mikrorachunek

Każdy mikrorachunek spełnia krajowe (NRB) i międzynarodowe (IBAN) standardy rachunków bankowych. Składa się z ciągu 26 znaków i zawiera:

 • sumę kontrolną;
 • numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
 • identyfikator podatkowy.

Mikrorachunek, dla którego identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL ma formę LK101000712221XXXXXXXXXXX0. Wartość LK101000712221 jest stała. Po tym ciągu znaków zostaje wpisany numer PESEL.

Mikrorachunek, dla którego identyfikatorem podatkowym jest numer NIP ma formę LK101000712222XXXXXXXXXX00. Wartość LK101000712222 jest stała. Po tym ciągu znaków zostaje wpisany numer NIP.

Grafika przedstawiająca sposób generowania numeru mikrorachunku

Pamiętaj:

 • podaj poprawnie swój identyfikator podatkowy (czyli PESEL lub NIP), bo to ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku,
 • przed użyciem mikrorachunku podatkowego sprawdź czy zawiera cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz twój PESEL lub NIP.

Od kiedy płacić podatki na mikrorachunek

Nowy model płacenia podatków obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Rachunki urzędów skarbowych dedykowane do wpłat podatku PIT, CIT i VAT były aktywne do 31 grudnia 2019 r. Od 2020 r. nie zapłacisz tych podatków na numer, którego używałeś dotąd – twój przelew zostanie odrzucony przez bank.

Jak zapłacić podatki na mikrorachunek

 • sprawdź w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygeneruj online swój mikrorachunek,
 • określ tytuł przelewu - jaki podatek ma zostać rozliczony tzn. PIT, CIT czy VAT,
 • jeśli masz zaległości w płatnościach wpłata zostanie zaliczona na tę zaległość podatkową, nawet jeżeli określisz inne przeznaczenie w opisie przelewu,
 • jeśli zaległości powstały z różnych tytułów, wpłaty będą zaliczane na zobowiązanie podatkowe, które powstało najwcześniej,
 • jeśli nie określisz tytuł przelewu, twoja wpłata zostanie przeznaczona na zobowiązanie podatkowe o najstarszym terminie płatności.

 

Czy ta strona była przydatna?