Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26)

Wykorzystujesz pojazd wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej? Chcesz odliczać 100% podatku VAT? Złóż druk VAT-26. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Informację VAT-26 możesz podpisać podpisem elektronicznym (tzw. danymi autoryzującymi).

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Ile można odliczyć podatku za samochód

Możesz odliczyć 50% podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do tzw. użytku mieszanego, tj. do prowadzonej działalności gospodarczej, jak również do celów prywatnych.

Jeśli będziesz wykorzystywać samochód wyłącznie do celów działalności gospodarczej, możesz odliczyć 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem (np. z tytułu nabycia, zakupu paliwa, napraw).

Pełne odliczenie dotyczy wszystkich twoich wydatków związanych z użytkowaniem samochodów, do których doliczony zostaje VAT, w tym m.in. od paliwa, serwisu oraz części zamiennych.

Aby odliczyć pełną wartość VAT (czyli 100%) od wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodu:

 • zgłoś pojazd do urzędu skarbowego na druku VAT-26
 • prowadź szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu – kilometrówkę do VAT
 • wprowadź wewnętrzny regulamin użytkowania pojazdu w firmie. Ustal w nim sposób i zasady wykorzystywania pojazdu. Wyklucz użycie do celów prywatnych

Termin złożenia VAT-26

VAT-26 złóż w ciągu 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku, aby odliczyć cały podatek.

Poniesienie pierwszego wydatku

Pierwszym wydatkiem związanym z samochodem jest dokonanie wpłaty zaliczki na poczet zakupu pojazdu czy usługi (najmu/leasingu). Albo nabycie towaru lub usługi, w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza.

Brak złożenia informacji VAT-26 w terminie

Do czasu złożenia informacji VAT-26, urząd uznaje, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, czyli masz prawo do 50% odliczenia VAT. Po złożeniu VAT-26, możesz w 100% odliczyć podatek VAT, począwszy od dnia, w którym złożysz informację.

Samochody w firmie

Przeczytaj poradnik na temat samochodów osobowych w firmie.

Zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla celów pełnego odliczenia podatku VAT.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację VAT-26 złóż do urzędu skarbowego w terminie:

 • 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem – w przypadku złożenia informacji o rozpoczęciu użytkowania wyłącznie na potrzeby firmy
 • najpóźniej przed dniem, w którym dokonujesz zmiany – w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu samochodowego (np. samochód będziesz wykorzystywać do celów innych niż działalność gospodarcza)

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Informację VAT-26 złóż w urzędzie odpowiednim dla ciebie jako podatnika VAT.

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli masz np.:

 • oddział w Polsce
 • wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
 • firmę z kapitałem zagranicznym

VAT-26 złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych

Centrum obsługi podatnika

Informację VAT-26 złożysz też w dowolnym centrum obsługi podatnika – czyli jednym z 51 wybranych urzędów skarbowych. W centrum obsługi otrzymasz także informacje potrzebne do poprawnego wypełnienia deklaracji podatkowej.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się urząd skarbowy właściwy dla przedsiębiorcy.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż informację VAT-26

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jak podpisać formularz interaktywny

Informacje VAT-26 złożysz z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (tzw. danych autoryzujących). Przeczytaj więcej o elektronicznym podpisywaniu deklaracji.

Pamiętaj, że nie możesz podpisać deklaracji Profilem Zaufanym i złożyć jej przez ePUAP.

Dowiedz się więcej o zasadach korzystania z interaktywnych formularzy deklaracji.


Ustanowienie pełnomocnika

Deklarację drogą elektroniczną w twoim imieniu może złożyć pełnomocnik. W tym celu złóż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1:

 • w formie papierowej – do właściwego naczelnika urzędu skarbowego
 • elektronicznej – przez ePUAP (do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej)

Za udzielenie pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Informację VAT-26 złóż do urzędu skarbowego w terminie:

 • 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem – w przypadku złożenia informacji o rozpoczęciu użytkowania wyłącznie na potrzeby firmy
 • najpóźniej przed dniem, w którym dokonujesz zmiany – w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu samochodowego (np. samochód będziesz wykorzystywać do celów innych niż działalność gospodarcza)

2. Urząd przyjmie twoją informację VAT-26

Nie czekaj na decyzję z urzędu, bo urząd jej nie wydaje.

Jeśli złożysz informację elektronicznie, urząd przyśle ci urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Przeczytaj jak pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Zmiana danych pojazdu

Organy podatkowe uznają, że zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu zobowiązuje do aktualizacji informacji VAT-26 (np. zmieni się numer rejestracyjny pojazdu po wykupie samochodu z leasingu).

Sprzedaż samochodu a aktualizacja VAT-26

Zbycie samochodu osobowego to zaprzestanie wykorzystywania go w działalności gospodarczej. Dlatego musisz złożyć aktualizację VAT-26 najpóźniej w dniu sprzedaży samochodu.

Kary za niewywiązywanie się lub nienależyte wywiązywanie się z obowiązku złożenia informacji VAT-26

Podlegasz karze grzywny do 720 stawek dziennych, jeśli:

 • nie złożysz informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej VAT-26
 • złożysz informację VAT-26 po terminie
 • złożysz informację nieprawdziwą i dokonasz odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o VAT (czyli zastosujesz pełne odliczenie podatku, mimo, że ci nie przysługuje)

Odstąpienie od wymierzenia kary

Urząd odstąpi od wymierzenia kary, gdy złożysz informację po terminie, ale przed dokonaniem czynności sprawdzających, kontrolnych lub wszczęciem postępowania podatkowego w zakresie podatku VAT.

Czy ta strona była przydatna?