Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kary za nierzetelne rozliczanie VAT

W razie stwierdzenia, że w złożonej deklaracji podatkowej wykazałeś np.:

  • zaniżoną kwotę zobowiązania podatkowego
  • zawyżoną kwotę zwrotu podatku.

oprócz właściwej kwoty będziesz musiał dopłacić dodatkowo 30% - kwoty zaniżenia podatku albo kwoty zawyżenia zwrotu.

Te same konsekwencje czekają cię, jeśli nie złożysz deklaracji i nie zapłacisz podatku.

Czyli, jeśli np. zawyżysz odliczany podatek naliczony przy nabywaniu towarów czy usług albo zapłacisz mniejszy podatek niż powinieneś, zapłacisz karę.

Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo w trakcie kontroli celno-skarbowej w przypadkach złożyłeś korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłaciłeś kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócisz nienależną kwotę zwrotu, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wyniesie nie 30% ale 20%.

Jeśli naprawiłeś błąd zanim urząd rozpocznie wobec ciebie działania i złożyłeś deklaracje, zapłaciłeś należne podatki (wraz z odsetkami) możesz uniknąć dodatkowych sankcji finansowych. Tak samo jeśli podczas kontroli zostało potwierdzone, iż błąd wynikał z oczywistej pomyłki lub błędu rachunkowego.

Dodatkowe kary w wysokości aż 100% podatku wynikającego z faktur (który np. został odliczony) mogą grozić w przypadku wystawiania np. pustych faktur, albo wystawionych przez podmiot nieistniejący.

Konsekwencje wystawiania pustych faktur na przykładzie sprzedaży paliwa

W przypadku sprzedaży paliwa osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedawca jest zobowiązany zaewidencjonować taką sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej. Obowiązkiem sprzedawcy jest wydrukowanie paragonu i wydanie go kupującemu. W związku z zakupem paliwa nabywca może zwrócić się do sprzedawcy z żądaniem wystawienia faktury. W takiej sytuacji do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy dołącza się paragon.

Zdarza się, że nieuczciwi pracownicy stacji paliw, w zamian za korzyść majątkową, wystawiają do takich paragonów faktury na zaprzyjaźnione firmy, które nie nabyły paliwa. Tak uzyskane faktury służą nieuczciwym podmiotom do zawyżenia kwoty podatku naliczonego oraz kosztów podatkowych.

Jakie są skutki fałszowania faktur

Skutki dla stacji paliw:

W przypadku wystawienia faktury na rzecz innego podmiotu niż rzeczywisty nabywca paliwa, mamy do czynienia z wystawieniem tzw. pustej faktury dokumentującej czynność, która nie została dokonana.

Stacja paliw, której pracownik, na podstawie paragonu, wystawił fakturę z wykazaną kwotą podatku dla podmiotu innego niż faktyczny nabywca paliwa, jest zobowiązana do odprowadzenia podatku wykazanego w tej fakturze na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Stacja paliw musi również rozliczyć podatek VAT z tytułu udokumentowanej paragonem sprzedaży paliwa na rzecz faktycznego nabywcy.

Oznacza to, że stacja paliw, na skutek nieuczciwego działania swojego pracownika, powinna zapłacić dwukrotnie kwotę VAT od jednej transakcji, wraz z odsetkami za zwłokę.

Skutki dla odbiorcy faktury:

Nieuczciwa firma, dla której wystawiono fakturę pomimo, że nie była faktycznym nabywcą paliwa, nie ma prawa do odliczenia podatku wykazanego w tej fakturze.

W przypadku, gdy firma odliczy podatek z tej faktury, zostanie na nią dodatkowo nałożona sankcja w wysokości 100% zawyżenia podatku naliczonego.

W podatku dochodowym takiej faktury nie można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów. Wydatek jest bowiem uznawany za koszt uzyskania przychodu tylko wtedy, gdy obejmuje rzeczywiste transakcje dokonane między sprzedawcą i nabywcą wskazanymi na fakturze.

Odpowiedzialność

Wystawianie faktury w sposób nierzetelny oraz posługiwanie się takim dokumentem, karane jest karą grzywny nawet do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie.

Odpowiedzialność karna skarbowa może objąć nie tylko nieuczciwych sprzedawców, ale również kierowników stacji paliw, a nawet członków zarządu lub głównych księgowych firm, które prowadzą stacje paliw (wina w nadzorze, która prowadzi do umożliwienia opisanego procederu).

Czy ta strona była przydatna?