Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podpisałem umowę z pracownikiem i co dalej?

Zgłoszenie nowego pracownika do ZUS, badania lekarskie, szkolenie BHP, dokumentacja pracownicza, inne obowiązki przedsiębiorcy po zatrudnieniu pracownika

Jeśli zatrudniłeś pracownika i podpisałeś z nim umowę, pamiętaj o kilku ważnych obowiązkach.

O czym powinieneś pamiętać po podpisaniu umowy z pracownikiem

Poinformuj pracownika o warunkach zatrudnienia

W ciągu 7 dni od zawarcia umowy, masz obowiązek poinformować pracownika m.in.: o normie czasu pracy, częstotliwości wynagrodzenia, urlopie, długości okresu wypowiedzenia umowy.

Zobacz:

Skieruj pracownika na wstępne badania lekarskie przed podjęciem pracy

Zgodnie z przepisami nie możesz dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Zobacz:

Przeprowadź szkolenie BHP

Przed przystąpieniem do pracy i podpisaniem umowy o pracę, pracownik musi przejść szkolenie BHP – wstępne i dotyczące stanowiska pracy.

Zobacz:

Załóż dokumentację pracowniczą

Jeśli zatrudniasz pracowników, masz obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem i przebiegiem pracy (dokumentacja płacowa i osobowa).

Zobacz:

Zgłoś pracownika (i ew. członków jego rodziny) do ubezpieczeń w ZUS

W ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia powinieneś zgłosić pracownika do ZUS

Zobacz:

Są to podstawowe obowiązki pracodawcy prowadzącego małą firmę i zatrudniającego do 20 pracowników. Jeśli zatrudniasz 20 lub więcej pracowników, będziesz dodatkowo musiał m.in.:

  • utworzyć Fundusz Socjalny
  • stworzyć regulamin wynagradzania i regulamin pracy
  • odprowadzać składki nad PFRON.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudniania pracowników w większych firmach znajdziesz w poradniku:

Czy ta strona była przydatna?