Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia

W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę poinformuj każdego pracownika indywidualnie na piśmie o:

  • obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy
  • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę
  • urlopie wypoczynkowym
  • długości okresu wypowiedzenia umowy
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty (o ile taki układ obowiązuje).

Jeżeli nie masz ustalonego regulaminu pracy (czyli zatrudniasz mniej niż 50 pracowników), to dodatkowo poinformuj pracowników o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz porze nocnej obowiązującej w twojej firmie (jeśli taka jest).

Przekaż też pracownikom informację o tym, jak powinni potwierdzać swoje przyjście i obecność w pracy, a także jak usprawiedliwiać nieobecności w pracy. Możesz poinformować pracownika o jego warunkach zatrudnienia, wskazując pisemnie odpowiednie przepisy prawa pracy.

Musisz też zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy uzyskaj od niego pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem pracy. Jeśli w twojej firmie nie ma regulaminu, to pracownik powinien pisemnie potwierdzić zapoznanie się z:

  • informacjami o czasie pracy, wynagrodzeniu
  • przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy
  • obwieszczeniem dotyczącym systemu i rozkładu czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy.

Czy ta strona była przydatna?