Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prawa pracowników

Prawa pracownicze dotyczące m.in. wynagrodzenia, czasu pracy, ochrony stosunku pracy, urlopu

Jeżeli zatrudniasz pracowników, masz jako pracodawca szereg obowiązków. Musisz również wiedzieć o uprawnieniach, jakie mają Twoi pracownicy.

Dotyczą one takich spraw, jak m.in.

 • wynagrodzenie
  • termin wypłaty wynagrodzenia
  • wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • czas pracy
  • dzienny limit czasu pracy
  • odpoczynek dobowy i tygodniowy
  • szkolenie pracownika w dzień wolny od pracy
 • urlopy
 • zwolnienie chorobowe i prawo do zasiłku chorobowego, świadczenie rehabilitacyjne
 • ochrona stosunku pracy
  • w okresie choroby
  • kobiety w ciąży
  • podczas urlopu macierzyńskiego
  • zmniejszony wymiar czasu pracy (kobieta po urodzeniu dziecka)
  • podczas urlopu wychowawczego
  • osób w wieku przedemerytalnym

Zobacz:

Czy ta strona była przydatna?