Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak wypłacać pensję pracownikowi? Zmiany od 2019 roku

Zatrudniasz pracowników i płacisz im pensję w gotówce?  Od 1 stycznia 2019 zmienią się zasady dotczące sposobu wypłaty wynagrodzenia. Podstawową formą będzie wypłata na konto bankowe pracownika. Jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać wypłatę w gotówce, będzie musiał złożyć wniosek o taką wypłatę. Jeśli go nie złoży, będziesz miał obowiązkiek wpłaty wynagrodzenia na konto pracownika.

Jak wypłacać wynagrodzenia od 2019 roku

Pracownicy zatrudnieni od 1 stycznia 2019

Pracownikom zatrudnionym po wejściu w życie nowych przepisów, wynagrodzenie wypłacasz na podany przez niego rachunek bankowy albo na pisemny wniosek pracownika w gotówce.

Pracownicy zatrudnieni przed 1 stycznia 2019, który pobierają wynagrodzenie w gotówce

Pracownicy, którym do tej pory wypłacałeś wynagrodzenie w gotówce, po zmianie przepisów będą mogli pozostać przy tej formie. Muszą jedynie złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Można go złożyć w zwykłej formie pisemnej albo elektronicznie.

Jeżeli pracownik chce zmienić wypłatę wynagrodzenia z gotówkowej na bezgotówkową to wystarczy, że przekaże numer rachunku płatniczego. Będziesz wtedy przelewał wynagrodzenie na konto.

Obowiązki pracodawcy po 1 stycznia 2019 roku

Po wejściu w życie nowych przepisów, powinieneś poinformować każdego pracownika, któremu wypłacasz pensję w gotówce, o obowiązku:

 • podania numeru rachunku, na który chce mieć wpłacane wynagrodzenie

albo

 • złożenia wniosku o dalszej wypłacie wynagrodzenia do rąk własnych

Masz na to czas do 22 stycznia 2019 r. Pracownik powinien przekazać informacje o numerze rachunku bankowego albo złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych w ciągu 7 dni od poinformowania.

Pracownik, nadal będzie mógł otrzymać pensję w gotówce, jeśli:

 • przed upływem 7 dniowego terminu przypada w Twojej firmie termin wypłaty wynagrodzenia za pracę a pracownik nie przekazał informacji
 • pracownik nie podał numeru rachunku płatniczego ani nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

W przypadku pracowników, którym wypłacasz wynagrodzenie przelewem, nie zmieniają się żadne zasady.

Zasady wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika

Jeśli do tej pory wypłacałeś pracownikom wynagrodzenie w gotówce ale chcesz robić to przelewem, pamiętaj, że przelew dokonany na rachunek pracownika powinien być dokonany w takim terminie, aby pieniędze pojawiły się na tym rachunku najpóźniej w dniu określonym jako termin wypłaty wynagrodzenia. Samo zlecenie przelewu w tym terminie nie jest wystarczające.

Podstawowy rachunek płatniczy

Pracownik, który nie posiada dotychczas rachunku bankowego (tłumacząc się np. obawami związanymi z kosztami jego prowadzenia) może założyć podstawowy rachunek płatniczy, który jest bezpłatny. Od sierpnia 2018 banki mają obowiązek zakładania takich bezpłatnych kont. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, w tym np. wynagrodzenia za pracę.

Wypłata wynagrodzenia według przepisów od 2019 roku najważniejsze informacje

 • Wypłata wynagrodzenia następuje na rachunek płatniczy pracownika.
 • Wypłata w formie gotówkowej tylko wtedy, gdy pracownik złoży wniosek o taką formę wypłaty w postaci pisemnej lub elektronicznej.
 • W terminie 21 dni od 1 stycznia 2019 r. pracodawca informuje pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w gotówce o obowiązku:
  • podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę albo
  • złożeniu wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę w gotówce.
 • Pracownik w ciągu 7 dni od otrzymania informacji przekazuje numer rachunku lub wniosek pracodawcy.

Dodatkowe informacje

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj do:

Czy ta strona była przydatna?