Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odpoczynek dobowy i tygodniowy

Każdy pracodawca musi zapewnić pracownikowi prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku a w każdym tygodniu ma prawo do co najmniej 35 godzin.    

Zasada ta nie dotyczy:

  • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

W tych przypadkach przysługuje pracownikowi, w okresie rozliczeniowym, równoważny okres odpoczynku.

Pracodawca może zapewnić ww. pracownikom oraz w przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek obejmujący mniejszą liczbę godzin, jednak nie krótszy niż 24 godziny.

Tygodniowy odpoczynek powinien przypadać w niedzielę. Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. W przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę, tygodniowy odpoczynek może przypadać w innym dniu niż niedziela.

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Czy ta strona była przydatna?