Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Nawet jeśli dokładasz wszelkich starań, aby zapewnić swoim pracownikom maksymalnie bezpieczne warunki pracy, może dojść do wypadku przy pracy. Powinieneś wiedzieć, jakie sytuacje – w świetle przepisów – są uważane za wypadek przy pracy i jakie masz obowiązki w przypadku ich wystąpienia.

W razie wypadku, jako pracodawca, jesteś zobowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie i zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Twoim obowiązkiem jest także ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom.

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy?

Wypadek przy pracy to, w świetle przepisów, nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

Na równi z wypadkiem przy pracy, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż wskazane powyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe

Rodzaje wypadków przy pracy

 • Śmiertelny – wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku
 • Ciężki – wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała
 • Lekki – każdy inny wypadek
 • Zbiorowy – wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby

Obowiązki pracodawcy

 • Jeśli Twój pracownik uległ śmiertelnemu, ciężkiemu lub zbiorowemu wypadkowi przy pracy lub innemu wypadkowi, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, jesteś zobowiązany jak najszybciej zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora
 • Jako pracodawca jesteś zobowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Protokoły ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową musisz przechowywać przez 10 lat
 • Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca

Załatw sprawę przez biznes.gov.pl

Czy ta strona była przydatna?