Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś zawarcie umowy o pracę na czas określony

Chcesz wielokrotnie zatrudniać pracownika na czas określony? A może chcesz zatrudnić pracownika na czas określony dłuższy niż 33 miesiące? Musisz powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli zatrudniasz pracowników na etatach na czas określony, po 33 miesiącach umowa o pracę przekształca się w umowę o pracę na czas nieokreślony. Podobnie jest, kiedy podpisujesz z pracownikiem kolejne umowy o pracę na czas określony - pierwsze trzy mogą obowiązywać przez czas określony lecz nie dłuższy niż 33 miesiące, natomiast czwarta z kolei powinna być umową na czas nieokreślony.

Kodeks pracy przewiduje jednak pewne wyjątki. Przykładowo zatrudniasz 3 etatowych pracowników do prac przy projekcie, który potrwa parę lat i nie wiesz, czy na każdym etapie będzie dla nich praca. Możesz wtedy pominąć ustawowy 33-miesięczny limit oraz limit maksimum 3 umów o pracę na czas określony. W takiej sytuacji musisz zamieścić w umowie informacje o tym, że nie odnoszą się do niej limity dotyczące umów na czas określony, a po zawarciu takiej umowy (bez względu na to czy jest to pierwsza, druga czy czwarta umowa) zawiadomić o tym fakcie właściwego okręgowego inspektora pracy. W zawiadomieniu wskaż przyczynę zawarcia tej umowy (można ją skopiować z umowy o pracę na czas określony).

Uwaga!

Nie musisz informować okręgowego inspektora pracy jeśli:

a) zatrudniasz kogoś w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;

b) jeśli zatrudniasz kogoś w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym;

c) jeśli zatrudnienie obejmuje pracę przez okres kadencji.

Nie musisz informować inspektora pracy także wtedy, gdy zawierasz umowy cywilnoprawne – o dzieło lub zlecenie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W ciągu 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy o pracę na czas określony.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe inspektoraty pracy
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

  1. Zawiadom okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy

W zawiadomieniu wskaż przyczynę zawarcia umowy, która twoim zdaniem uzasadnia możliwość zawierania wielu umów na czas określony lub umów dłuższych niż 33 miesiące.

Przekazując zawiadomienie o zawarciu umowy nie podawaj danych osobowych pracowników, z którymi umowy zostały zawarte. Ich dane osobowe mogą być zawarte w zgłoszeniu wyłącznie za ich pisemną zgodą. Musisz dołączyć ją do zgłoszenia.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie powinno zawierać:

  • dane identyfikujące pracodawcę,
  • informację o przyczynie zawarcia umowy,
  • liczbę umów, których dotyczy. 

Termin

W ciągu 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy o pracę na czas określony.

  1. Urząd przymie twoje zawiadomienie

Przyjęcie zawiadomienia zamyka sprawę.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Pamiętaj – jeśli nie prześlesz informacji do urzędu o zawarciu umowy o pracę na czas określony w terminie 5 dni od jej zawarcia, może ci grozić kara grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Czy ta strona była przydatna?