Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Potrzebujesz zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)? Takie zaświadczenie może być od ciebie wymagane gdy będziesz przystępować do przetargu lub w innych sytuacjach, gdy z ustawy wynika wymóg niekaralności członków organów spółki (np. przy uzyskaniu koncesji). Zaświadczenie to może ci się także przydać, gdy chcesz pracować na stanowisku, na którym ustawa wymaga niekaralności lub gdy chcesz zatrudnić pracownika wobec którego istnieje ustawowy wymóg niekaralności. Sprawdź poniżej jak możesz uzyskać zaświadczenie z KRK.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • elektronicznie
  • w sądzie (osobiście lub przez pełnomocnika)

Załatw online

Jeśli chcesz wystąpić o zaświadczenie z KRK drogą elektroniczną musisz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny albo Profil Zaufany oraz mieć konto w systemie e-KRK.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Każdej osobie fizycznej i każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy w rejestrze zgromadzono dane na jego temat. Podmiot zbiorowy (spółka) może również uzyskać informacje na temat członków swoich organów (zarządu) lub swoich pracowników. Spółka składając wniosek musi podać podstawę prawną do uzyskania takiego zaświadczenia z KRK.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek możesz złożyć w dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego na terenie kraju lub w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego znajdującego się przy ul. Czerniakowskiej 100, 00-454 Warszawa.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż zapytanie o udzielenie informacji

Dokumenty

  1. Pracownik sądu lub Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego

Pracownik biura (punktu) informacyjnego przystawi na twoim wniosku (lub formularzu zapytań) odpowiednią pieczątkę, np. że nie figurujesz w kartotece Krajowego Rejestru Karnego. Wniosek wraz z pieczątką ma moc zaświadczenia.

W przypadku, gdy o zaświadczenie wystąpiłeś drogą elektroniczną, to na swoje konto w systemie e-KRK otrzymasz dokument w postać pliku XML, który możesz zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD). Wizualizacja zaświadczenia możliwa jest przy wykorzystaniu funkcjonalności e-KRK. Wydruk nie jest dokumentem.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Ile zapłacisz

Koszt uzyskania zaświadczenia metodą tradycyjną (osobiście lub listownie) wynosi – 30 zł.

Opłatę możesz wnieść za pomocą znaków opłaty sądowej, gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości, gotówką w kasie sądu lub na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Koszt uzyskania zaświadczenia za pomocą systemu e-KRK wynosi – 20 zł.

Opłatę za zaświadczenie uzyskane drogą elektroniczną możesz wykonać wyłącznie za pomocą mechanizmów płatności udostępnionych w systemie e-KRK.

Ile będziesz czekać

To ile będziesz czekać na zaświadczenie zależy od tego w jaki sposób składasz wniosek:

  1. listownie – urząd wyśle zaświadczenie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku.
  2. osobiście – informację uzyskasz od razu, gdy będziesz składać wniosek. W wyjątkowych sytuacjach informację możesz dostać później, jednak maksymalnie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. 
  3. przez internet – zaświadczenie jest wysyłane zazwyczaj tego samego dnia, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie dostaniesz na swoje konto w systemie KRK.

Czy ta strona była przydatna?