Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Urzędowe zaświadczenia przydatne przy prowadzeniu firmy

Zaświadczenia CEIDG i KRS, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i ZUS, zaświadczenie VAT, interpretacje przepisów podatkowych, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego

Jeśli prowadzisz firmę, może się zdarzyć, że będziesz potrzebował urzędowego potwierdzenia informacji dotyczących twojej działalności, takich jak np. wpis do rejestru przedsiębiorców albo potwierdzenie, że nie zalegasz ze składkami ZUS, czy podatkami.

Urzędowe zaświadczenia - o czym powinieneś pamiętać?

Nie musisz przedstawiać informacji znanych urzędowi

Pamiętaj, że urzędy nie powinny domagać się od ciebie informacji, które są im znane, mają je w swoich rejestrach, albo mogą je uzyskać, kontaktując się z innymi urzędami. Jeśli mimo to organ administracji publicznej zażąda od ciebie zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jest zobowiązany do wskazania konkretnego przepisu prawa, który takiego potwierdzenia wymaga.

Załatwiaj zaświadczenia online

Najważniejsze zaświadczenia dotyczące firmy możesz załatwić online (np. wpis do CEIDG, uproszczony wyciąg KRS, zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS albo podatkami). Nie trać czasu na wizyty w urzędach i załatw potrzebne zaświadczenie przez internet.

Czy wydruk ze strony internetowej urzędu jest dokumentem urzędowym?

Niektóre wydruki dokumentów online są traktowane jako dokument urzędowy (tzn. nie musisz ich dodatkowo poświadczać). Takimi dokumentami są np. wydruki z CEIDG, KRS, zaświadczenia online o niezaleganiu z ZUS. Jeśli masz wątpliwości, upewnij się, czy instytucja, do której składasz dokumenty będzie honorować wydruki.

Czy ta strona była przydatna?