Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o dowód pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych

Uzyskanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek za pomocą platformy ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O dowód pierwszeństwa ubiegać się może jedynie zgłaszający lub jego pełnomocnik.

Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa jest zgłoszenie:

  • wynalazku,
  • wzoru użytkowego,
  • wzoru przemysłowego,

spełniające wymagania określone w ustawie Prawo własności przemysłowej, jako dające podstawę do uznania za dokonane.

Wniosek o dowód pierwszeństwa może być składany razem ze zgłoszeniem wynalazku/ wzoru użytkowego/wzoru przemysłowego, w trakcie trwania postępowania lub po zakończeniu postępowania.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o sporządzenie dokumentu pierwszeństwa

Wnioskodawca składa w Urzędzie Patentowym wniosek o dowód pierwszeństwa. Wniosek można zgłosić razem ze zgłoszeniem lub później, w trakcie trwania postępowania.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
  1. Formalne sprawdzenie wniosku

Urząd Patentowy sprawdza, czy zgłoszenie spełnia minimum wymogów dla uznania go za dokonane. Urząd może wezwać do uzupełnienia braków w trybie przewidzianym dla rozpatrywania zgłoszeń.

  1. Wydanie dowodu pierwszeństwa

Uzyskanie dokumentu pierwszeństwa w formie zaświadczenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Bez zbędnej zwłoki, wyłączone zostały terminy załatwiania spraw z k.p.a. (art. 253 ust. 1 p.w.p).

Ile zapłacisz

1) 60,00 zł (do 20 stron) lub 125,00 zł (powyżej 20 stron) za dowód pierwszeństwa dla zgłoszonego wynalazku lub wzoru użytkowego; 2) 30 zł (do 10 stron), 60 zł (powyżej 10 stron) – dla wzoru przemysłowego. Zgodnie z tabelami zamieszczonymi w załącznikach 1 i 2 w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Ile będziesz czekać

Bez zbędnej zwłoki, wyłączone zostały terminy załatwiania spraw z k.p.a. (art. 253 ust. 1 p.w.p).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji i postanowień wydanych przez Urząd Patentowy służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 244 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej).

Na decyzje i postanowienia wydane przez Urząd Patentowy w postępowaniu odwoławczym stronie służy skarga do sądu administracyjnego (art. 248 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej).

Czy ta strona była przydatna?