Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Crowdfunding

Crowdfunding czyli zbieranie pieniędzy przez internet nie jest regulowane przez państwo. Powoduje to problemy interpretacyjne zwłaszcza, jeśli chodzi o kwestie podatkowe. W zależności od charakteru zbiórki, może na tobie ciążyć obowiązek zapłaty podatku dochodowego

Crwodfunding nieodpłatny

Jeżeli zbiórka crowdfundingowa jest nieodpłatna, i wpłacający nie otrzymuje w zamian żadnego świadczenia (np. prawa do zakupu towaru po obniżonej cenie, kubka z logo firmy) – wówczas wpłata taka jest darowizną.

Obowiązek zapłaty podatku od darowizny powstaje dopiero powyżej kwoty 4 902 zł (jeżeli darczyńcami są osoby obce.

Uwaga! Kwoty te obejmują wszystkie wpłaty od jednej osoby dokonane w ciągu 5 lat. To ty musisz sprawdzać ile było wpłat od jednej osoby w ciągu 5 lat bo na tobie ciąży obowiązek zapłaty podatku od darowizny.

Crowdfunding odpłatny

Jeżeli zbiórka jest odpłatna – w zamian za wpłatę osoba otrzymuje świadczenie (rzecz lub usługę, choćby niskiej wartości) – organy podatkowe traktują zebrane fundusze, jako przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Crowdfunding i VAT

W przypadku podatku VAT interpretacja nie jest jednoznaczna. W niektórych przypadkach, mimo że zebrane środki stanowią przychód, nie podlegają one opodatkowaniu VAT. Jest tak, gdy wpłata nie jest uzależniona od świadczenia wzajemnego (tzn. zbierający środki nie uzależnia wykonania świadczenia od wysokości wpłaconej kwoty). W takim przypadku brak bezpośredniego związku między wykonaniem świadczenia a otrzymanymi datkami. W konsekwencji, ponieważ zapłata nie ma charakteru wynagrodzenia, nie podlega VAT.

Crowdfunding nie podlega regulacjom prawnym związanym ze zbiórką publiczną. Nie trzeba go rejestrować (zgłaszać) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na portalu zbiórek publicznych. Nie trzeba też składać sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki. 

Interpretacje dotyczące crowdfundingu

Interpretacje przepisów dotyczące crowdfundingu mogą się różnić w indywidualnych sytuacjach.

Możesz też skontaktować się z Krajową Informacją Skarbową pod numerami telefonów:

  • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.

Zobacz przykładowe interpretacje podatkowe dotyczące crowdfundingu

Czy ta strona była przydatna?