Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pieniądze z UE na rozwój firmy

Jeśli myślisz o dalszym rozwoju twojej firmy, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, promocji zagranicznej, powinieneś wiedzieć, że środki na ten cel możesz uzyskać w ramach funduszy UE (Programów Operacyjnych i Programów Regionalnych).

Dzięki wsparciu UE na lata 2014-2020 możesz rozwijać wiele obszarów działalności firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem środków z UE, informacje znajdziesz na Portalu Funduszy UE

Skorzystaj również z ofert podmiotów, które realizują programy finansowane z UE i poszukują np. poddostawców.

Projekty badawcze i wdrażanie innowacji

Dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji możesz uzyskać z Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz z programu regionalnego w Twoim województwie.

Informatyzacja

Dofinansowanie możesz uzyskać, jeśli chcesz przygotować portal e-usługowy, rozwinąć handel elektroniczny, czy opracować tzw. rozwiązanie B2B (business-to-business) łączące systemy twojej firmy z systemami twoich partnerów. Poza tym, środki unijne możesz przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach działalności, np. dotyczących zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami.

Rozwiązania ekologiczne

Fundusze możesz przeznaczyć np. na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii czy przebudowę linii produkcyjnej. Jeśli planujesz pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych (np. montując panele słoneczne), to wydatki na ten cel też mogą być częścią projektu. Być może potrzebujesz też modernizacji ogrzewania, klimatyzacji czy wentylacji. Możesz także starać się o dofinansowanie projektów polegających np. na tworzeniu elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych czy wykorzystujących biomasę. Kiedy otrzymasz dofinansowanie, wytworzoną energię możesz przeznaczyć na własne cele, ale nadwyżki możesz też przekazywać do sieci energetycznej. Pamiętaj, że niektóre możliwości dofinansowania w tym obszarze to instrumenty zwrotne, a nie dotacje.

Rozwój działalności firmy

Środki na potrzeby inwestycyjne są dostępne głównie w formie pożyczek. Będziesz musiał je zwrócić, ale dostaniesz je łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze. Jeśli będziesz chciał jednak wziąć kredyt w banku, to wtedy Fundusze Europejskie też mogą ci pomóc, dając poręczenie (gwarancję spłaty) takiemu bankowi w twoim imieniu.

Jeśli prowadzisz firmę na obszarze wiejskim, możesz zainteresować się także Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie możesz uzyskać w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach. Pamiętaj, że ze swoim pomysłem musisz się wpisać w lokalne strategie. O lokalne grupy działania zapytaj w swoim urzędzie gminy. Ich listę znajdziesz też na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Działalność za granicą

Dofinansowanie na rozwój działalności zagranicznej możesz pozyskać z programu regionalnego, a jeśli prowadzisz firmę na wschodzie Polski (w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim lub podkarpackim ) – z Programu Polska Wschodnia. Wnioski o wsparcie z Programu Polska Wschodnia składasz do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a w regionach – do urzędów marszałkowskich lub innych instytucji, które obsługują takie zadania. Z Programu Inteligentny Rozwój możesz ponadto dostać dofinansowanie na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych i ogólnych programach promocji gospodarczej. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szkolenia

Aby umożliwić przedsiębiorcom poszerzenie swojej wiedzy wprowadzone zostały dofinansowania szkoleń. Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Operatorów w poszczególnych województwach lub skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Dofinansowanie oparte jest na tzw. modelu popytowym. Oznacza to, że potrzeba wychodzi od przedsiębiorcy, a placówki szkoleniowe powinny się do niej dostosować. Wybór odpowiedniego szkolenia ułatwia Baza Usług Rozwojowych (BUR), czyli ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Sprawdź harmonogram naboru wniosków w Programach:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości dofinansowania działalności w ramach funduszy UE, skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Wsparcie dla tzw. start-upów - Inicjatywa JEREMIE

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) oferuje wsparcie dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą, które nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Gwarancje de minimis

Gwarancje to jedna z form pomocy de minimis, która jest udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla sektora MŚP.

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach UE

Obok Programów Operacyjnych istnieją inne źródła pozyskania funduszy UE na rozwój firmy.  Są to programy takie jak m.in.: takich jak COSME, Horyzont 2020 i EaSI (więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego ds.instrumentów Finansowych UE). Oferta będzie stopniowo rozszerzana. W dużej części jest to oferta skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Dla kogo?

Oferta preferencyjnego finansowania jest dostępna dla szerokiej grupy przedsiębiorców, w tym m.in. dla firm rozpoczynających działalność,  dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców, dla małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż, a także dla dużych podmiotów.

Rodzaje finansowania

W ramach oferty instrumentów finansowych programów UE możesz liczyć m.in. na

  • kredyty inwestycyjne
  • kredyty obrotowe
  • leasing
  • pożyczki
  • poręczenia kredytowe.

Oprócz instrumentów dłużnych (kredyt, leasing, poręczenie), w ramach instrumentów finansowych programów UE dostępne będzie także finansowanie kapitałowe (np. przez fundusze venture capital).

Co można sfinansować?

Preferencyjne finansowanie możesz wykorzystać na szereg działań związanych z działalnością Twojej firmy, w tym m.in. na  jej założenie i rozwijanie, działalność badawczo-innowacyjną, zakup środków transportu. Możesz także sfinansować za ich pomocą kontrakt.

Dlaczego warto?

Przede wszystkim powinieneś być świadomy, że wsparcie w ramach wspomnianych programów to pomoc, którą będziesz musiał zwrócić. Finansowanie przy wsparciu UE jest jednak dużo korzystniejsze niż inne formy pozyskiwania środków na prowadzenie działalności. Dlaczego? W odróżnieniu np. od zwykłych kredytów bankowych, wymaga ono niższych zabezpieczeń, czy też mniejszego wkładu własnego. Korzystając z nich, możesz uniknąć skomplikowanych wniosków, napiętych terminów i kolejek. Nie musisz, jak w przypadku innych metod finansowania, posiadać długiej historii kredytowej, aby ubiegać się o wsparcie.

Gdzie i w jaki sposób można otrzymać wsparcie?

Finansowanie możesz otrzymać za pośrednictwem tzw. Narodowych Pośredników Finansowych Programów UE. Informacje na temat finansowania oraz odnośniki do oferty poszczególnych pośredników znajdziesz na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Czy ta strona była przydatna?