Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odpowiedzialność solidarna za płatności przy robotach budowalnych

W 2017 roku zmieniono przepisy dotyczące odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzenia za roboty budowlane. Wprowadzono odpowiedzialność solidarną inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony (w formie pisemnej) inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do ich wykonywania.

W ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia, inwestor może złożyć podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw (pisemny) wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

Złożenie sprzeciwu usuwa domniemanie zgody inwestora na podwykonawcę (i solidarną odpowiedzialność).

Do zadziałania solidarnej odpowiedzialności nie jest wymagane dodatkowe zgłoszenie, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie (głównej), zawartej w formie pisemnej, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

Inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy do wysokości sumy ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą.

Czy ta strona była przydatna?