Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja o wielkości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu

Prowadzisz hurtową sprzedaż napojów alkoholowych. Musisz corocznie składać informację o wielkości sprzedaży z podziałem na rodzaje napojów alkoholowych w roku ubiegłym. Poniżej dowiesz się jak złożyć taką informację.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:

Załatw online

Wniosek podpiszesz Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko zdobyć – wystarczy, że korzystasz z bankowości internetowej.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto składa informację o sprzedaży alkoholu

Do złożenia informacji zobowiązani są przedsiębiorcy, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych następujących rodzajów:

 • o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
 • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Oświadczenie składasz do organu zezwalającego (marszałek województwa), właściwego ze względu na twoją siedzibę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację składasz corocznie za rok poprzedni do 31 stycznia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • Urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż informację o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

W informacji  o wielkości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu podaj wielkość sprzedaży napojów alkoholowych (w tysiącach hektolitrów):

 • o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo;
 • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, bez piwa.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera:

 • dane przedsiębiorcy:
 • oznaczenie przedsiębiorcy (nazwa osoby prawnej albo imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej);
 • adres siedziby przedsiębiorcy;
 • rok za który składana jest informacja;
 • wielkość sprzedaży napojów alkoholowych:
 1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w tysiącach hektolitrów;
 2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, bez piwa w tysiącach hektolitrów.

Termin

Informację składasz corocznie za rok poprzedni do 31 stycznia.

2. Przyjęcie informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Organ, który wydał ci zezwolenie przyjmuje twoją informację o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i dołącza ją do akt.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Ile będziesz czekać

Termin realizacji procedury przez organ właściwy nie jest wskazany w aktach prawnych.

Warto wiedzieć

Złożenie przez przedsiębiorcę informacji o wielkości sprzedaży jest warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwolenia. Niezłożenie informacji do 31 stycznia danego roku może być przyczyną cofnięcia zezwolenia.

Czy ta strona była przydatna?