Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja o wielkości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu

Prowadzisz hurtową sprzedaż napojów alkoholowych. Co roku musisz więc składać informację o wielkości sprzedaży alkoholu za rok ubiegły. Poniżej dowiesz się jak złożyć taką informację.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie podpis zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto składa informację o sprzedaży alkoholu

Do złożenia informacji zobowiązani są przedsiębiorcy, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości:

 • do 4,5% alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa

Informację złóż do urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na twoją siedzibę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację składasz corocznie za rok poprzedni do 31 stycznia.

Gdzie załatwisz sprawę

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż informację o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

W informacji o wielkości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości:

 • do 4,5% alkoholu oraz piwo
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu, bez piwa

podaj wielkość sprzedaży napojów alkoholowych (w tysiącach hektolitrów).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera:

 • dane przedsiębiorcy:
 • oznaczenie przedsiębiorcy (nazwa osoby prawnej albo imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej);
 • adres siedziby przedsiębiorcy;
 • rok za który składana jest informacja;
 • wielkość sprzedaży napojów alkoholowych:
 1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w tysiącach hektolitrów;
 2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, bez piwa w tysiącach hektolitrów.

Termin

Informację składasz corocznie za rok poprzedni do 31 stycznia.

2. Przyjęcie informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Urząd marszałkowski przyjmuje twoją informację o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i dołącza ją do akt.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Termin realizacji procedury przez marszałka województwa nie jest wskazany w aktach prawnych.

Warto wiedzieć

Złożenie przez przedsiębiorcę informacji o wielkości sprzedaży jest warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwolenia. Niezłożenie informacji do 31 stycznia danego roku może być przyczyną cofnięcia zezwolenia.

Czy ta strona była przydatna?