Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja o wielkości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

Wykonanie obowiązku ustawowego (art. 9(4) ust. 1) przez przedsiębiorcę, prowadzącego sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, związanego ze złożeniem do dnia 31 stycznia, informacji o wielkości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do złożenia informacji zobowiązani są przedsiębiorcy, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Informację należy złożyć do organu zezwalającego, tj. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informacja jest składana corocznie za rok poprzedni do 31 stycznia.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
271/ Jarosław Pocztarski
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Przedsiębiorca, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu, składa do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, informację o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Informację można złożyć elektronicznie.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera:

- oznaczenie przedsiębiorcy (nazwa osoby prawnej albo imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej);

- adres siedziby przedsiębiorcy;

- rok za który składana jest informacja;

- numer zezwolenia i okres jego ważności;

- wielkość sprzedaży w tys. litrów 100% alkoholu.

Termin

Informacja jest składana corocznie za rok poprzedni do 31 stycznia.

2. Przyjęcie informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Minister Przedsiębiorczości i Technologii przyjmuje informację o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i dołącza ją do akt przedsiębiorcy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Termin realizacji procedury przez organ właściwy nie jest wskazany w aktach prawnych.

Warto wiedzieć

Złożenie przez przedsiębiorcę informacji o wielkości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych stanowi warunek prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę, na podstawie udzielonego zezwolenia (zgodnie z art. 94. ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Czy ta strona była przydatna?