Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru firm

Zaświadczenie o wpisie twojej firmy do rejestru mogą być wymagane np. przez banki.

Zaświadczenie o wpisie do CEIDG

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Aby pobrać zaświadczenie, powinieneś odszukać swój wpis w bazie przedsiębiorców CEIDG, a następnie kliknąć ikonę lupy z prawej strony w celu wyświetlenia szczegółów wybranego wpisu. Na stronie z informacjami o firmie kliknij przycisk na dole strony  Drukuj / Pobierz PDF".


Ważne! Wydruk, pochodzący ze strony internetowej CEIDG jest dokumentem, którym możesz posługiwać się w kontaktach z innymi przedsiębiorcami, nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Zaświadczenie CEIDG w obrocie zagranicznym

Jeśli twój zagraniczny partner domaga się potwierdzenia, że jesteś wpisany do rejestru przedsiębiorców, możesz zwrócić się do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o potwierdzenie wydruku wpisu ze strony internetowej CEIDG, celem poświadczenia przez klauzulę apostille.

Jeżeli potwierdzony wydruk ma być przeznaczony do obrotu prawnego w państwie, które jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, może być wymagane dołączenie do dokumentu poświadczenia przez klauzulę apostille, które jest wydawane przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Klauzula apostille poświadcza: autentyczność podpisu na dokumencie, charakter w jakim działa osoba sygnująca dokument, tożsamość pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument.

Jak uzyskać potwierdzony wydruk z CEIDG?

W przypadku gdy chcesz odebrać dokument osobiście w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, na adres sekretariatDGE@mpit.gov.pl wysyłasz Imię i Nazwisko oraz nr NIP przedsiębiorcy, dla którego chcesz otrzymać potwierdzony wydruk wpisu.

Jeżeli dokument chcesz otrzymać pocztą, koniecznie podaj również swój adres zwrotny i dane kontaktowe.

Jak uzyskać klauzulę apostille do potwierdzonego wydruku z CEIDG?

W celu uzyskania klauzuli apostille do potwierdzonego wydruku z CEIDG postępujesz zgodnie z procedurą Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zaświadczenie KRS

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia o wpisie do rejestru KRS, możesz je wydrukować korzystając z wyszukiwarki na stronie eMS.

Jak to zrobić? Znajdź swoją firmę (np. wpisując numer KRS), pamiętając o zaznaczeniu okienka „Przedsiębiorcy" i wpisaniu kodu z obrazka na dole strony. Po wyświetleniu na liście twojej firmy, w kolumnie „Dane szczegółowe", kliknij „wyświetl szczegóły". Wyświetli się strona z podstawowymi danymi firmy. Na dole strony kliknij przycisk „Pobierz wydruk". Wydruk ten jest zaświadczeniem o wpisie do KRS.

Ważne! Wydruk pochodzący ze strony internetowej KRS (eMS) jest dokumentem, którym możesz posługiwać się w kontaktach z innymi przedsiębiorcami, nie wymaga podpisu ani pieczęci.  Ważne jest, aby na wydruku z KRS pojawiły się informacje na temat strony internetowej (https://ems.ms.gov.pl/) oraz identyfikator wydruku. Nie wymaga też poświadczenia za zgodność z oryginałem.

Zaświadczenie NIP

Zaświadczenie o nadaniu NIP może być potrzebne, np. gdy twoja firma bierze udział w przetargu lub gdy starasz się o kredyt. O zaświadczenie o nadaniu NIP może poprosić cię również kontrahent, aby sprawdzić, czy NIP którym się posługujesz został przypisany tobie (lub twojej firmie).

Uzyskaj

Czy ta strona była przydatna?