Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie VAT

Status VAT kontrahenta

Jeśli chcesz sprawdzić swój status (albo swojego kontrahenta), jako podatnika VAT, możesz skorzystać z Wykazu podatników VAT, czyli Wykazu podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT. Wykaz zawiera pełne informacje o podmiocie, czyli np. wykreślenie i przywrócenie do rejestru.

Jeśli chcesz potwierdzić/sprawdzić numer VAT UE, skorzystaj z wyszukiwarki na stronach Komisji Europejskiej.

Zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT

Uzyskaj zaświadczenie potwierdzające, że ty lub twój kontrahent jest vatowcem.

Uwaga! Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie, potwierdzające status podatnika VAT
w wersji papierowej, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego. Wniosek ten składa się do urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu, którego status ma być potwierdzony.

Wniosek pobierz w urzędzie albo znajdź na stronie internetowej urzędu.

Czy ta strona była przydatna?