Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Potrzebujesz zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)? Takie zaświadczenie może być od ciebie wymagane, gdy będziesz przystępować do przetargu lub w innych sytuacjach, gdy z ustawy wynika wymóg niekaralności członków organów spółki (np. przy uzyskaniu koncesji). Zaświadczenie to może ci się także przydać, gdy chcesz pracować na stanowisku, na którym ustawa wymaga niekaralności lub gdy chcesz zatrudnić pracownika wobec którego istnieje ustawowy wymóg niekaralności.

Wniosek o zaświadczenie możesz złożyć w urzędzie, pocztą albo przez internet.

Czy ta strona była przydatna?