Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Co wprowadzenie stanu epidemii oznacza dla firm

Stan epidemii na terytorium Polski spowodował, że Minister Zdrowia oraz Rada Ministrów wprowadzili obowiązki i ograniczenia, a w niektórych wypadkach zakaz prowadzenia działalności, które wiążą się z dużymi skupiskami ludzi. Sprawdź,
które zasady dotyczą twojej firmy lub pracowników.

Jakiej działalności nie można prowadzić

Do odwołania obowiązuje czasowy zakaz prowadzenia działalności:

 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczanie pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce
  (ujętej w PKD w podklasie 82.30.Z), z wyłączeniem działalności związanej z organizacją
  i przeprowadzaniem egzaminów,
 • usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w PKD w podklasie 96.04.Z),
 • związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w PKD w podklasie 96.09.Z),
 • związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją (ujętej w PKD w dziale 93.0),
  w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych, oraz basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw
  i parków rozrywki
  , z wyłączeniem działalności przewodników górskich,
 • z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych
  (ujętej w PKD w podklasie 59.14.Z), z wyłączeniem projekcji filmów i nagrań na otwartym powietrzu.
 • działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki
  (PKD 90.0).

Ważne! Zakaz działalności twórczej nie dotyczy:

 • galerii sztuki (z wyjątkiem działalności, która stanowią część statutową działalności domów kultury albo ośrodków kultury), w tym centrów sztuki oraz biur wystaw artystycznych,
 • prób i ćwiczeń (w ramach przygotowania do wydarzeń artystycznych),
 • nagrań fonograficznych i audiowizualnych, bez udziału publiczności,
 • projekcji filmowych organizowanych na wolnym powietrzu.

Do odwołania, obowiązuje ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegającej na:

 • udzielaniu świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • usługach rehabilitacji w ramach prewencji rentowej,
 • sprawowaniu opieki stomatologicznej w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, a także innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • opiece stomatologicznej uczniów,
 • udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych w pojazdach (pracowni mobilnej).

Dla których branż zniesiono ograniczenia

Proces otwierania gospodarki będzie przebiegał w 4. głównych etapach. 20 kwietnia 2020 r. rozpoczął się Etap I, Etap II - 4 maja 2020 r., Etap III - 18 maja 2020 r.

Dziś nie można jeszcze podać daty przechodzenia do ostatniego, czyli czwartego etapu. Dlaczego to jest niemożliwe? Ministerstwo Zdrowia co tydzień ocenia wpływ zmian wprowadzanych w obowiązujących zasadach bezpieczeństwa na sytuację epidemiologiczną kraju. W zależności od tej sytuacji, niektóre ograniczenia mogą być zdejmowane szybciej, a niektóre obowiązywać dłużej niż początkowo planowano.

Od 4 maja 2020 r. zniesiono ograniczenia dotyczące działalności:

 • bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (PKD 91.0);
 • związanej z prowadzeniem usług hotelarskich.

Ważne! W obiektach świadczących usługi hotelarskie działalność gastronomiczna jest dozwolona (od 18 maja 2020 r.) pod warunkiem, że w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym będzie się znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 4m² powierzchni dostępnej dla klientów (z wyłączeniem obsługi).

Przeczytaj szczegółowe wytyczne sanitarne dla hoteli i miejsc noclegowych

Od 8 maja 2020 r. mogą:

 • funkcjonować galerie sztuki (z wyjątkiem działalności, które stanowią część statutową działalności domów kultury albo ośrodków kultury), w tym centra sztuki, oraz biura wystaw artystycznych,
 • być organizowane próby i ćwiczenia (w ramach przygotowania do wydarzeń artystycznych), jak również nagrań fonograficznych i audiowizualnych,
  bez udziału publiczności,
 • odbywać się projekcje filmowe organizowane na wolnym powietrzu.

Przeczytaj szczegółowe wytyczne sanitarne dla podmiotów kultury.

Od 18 maja 2020 r. można prowadzić działalność:

 • polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w PKD w podklasie 56.10.A),
 • związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w PKD w podklasie 56.30),

Ważne! Jeżeli prowadzisz taką działalność musisz zapewnić, żeby w lokalu
oraz w ogródku gastronomicznym znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m²  powierzchni dostępnej dla klientów (z wyłączeniem obsługi). Ten wymóg dotyczy też stacji paliw płynnych i działalności prowadzonej  w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży takiej stacji  lub w jej ogródku gastronomicznym.

Przeczytaj szczegółowe wytyczne sanitarne dla gastronomii.

 • związaną z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,

Ważne! Jeżeli prowadzisz taką działalność musisz zapewnić, żeby w kasynie znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10 m²  powierzchni wydzielonej na miejsce,
w którym prowadzi się gry
, z wyłączeniem obsługi,

 • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD
  w podklasie 96.02.Z),

Ważne! Jeżeli prowadzisz taką działalność musisz zapewnić, żeby w salonie przebywali wyłącznie obsługiwani klienci oraz obsługa.

Przeczytaj szczegółowe wytyczne sanitarne dla zakładów fryzjerskich oraz zakładów kosmetycznych.

Jakie są ograniczenia dla działalności sportowej
i rozrywkowej

Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją (ujętej w PKD
w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów,
w  tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
sal zabaw i parków rozrywki
, jest ograniczone do odwołania.

Te ograniczenia nie dotyczą:

 • czynności związanych z przygotowaniami kadry narodowej do igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, prowadzonych w wybranych obiektach sportowych.
 • działalności sportowej lub rekreacyjnej prowadzonej w ośrodkach i klubach jeździeckich (w tym w szkołach nauki jazdy konnej), przy czym na każdym parkurze lub rozprężalni może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener, z wyłączeniem ich obsługi;
 • działalności sportowej (ujętej w PKD w dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej
  w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (ujętej w PKD w dziale 93.0
  w podklasie 93.29.Z), prowadzonej:
  • na stadionach sportowych, otwartych i półotwartych posiadających rozsuwane ściany boczne boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik),
  • przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych
   i lotniczych,
  • na skoczniach narciarskich,
  • otwartych torach łuczniczych,
  • otwartych torach: wrotkarskich, rolkowych, kolarskich i  otwartych skateparkach,
  • otwartych obiektach do paintballu,

W tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów korzystających z tych obiektów (w przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie),
z wyłączeniem obsługi.

 • na kortach tenisowych otwartych i półotwartych, które posiadają rozsuwane ściany boczne, przy czym na jednym korcie tenisowym mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby i 1 trener (z wyłączeniem obsługi),
 • na polach golfowych, przy czym przy jednym dołku golfowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób korzystających z dołka golfowego, (z wyłączeniem obsługi pola),
 • przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych
  i motorowodnych lub rekreacji,
 • na stadionach i boiskach, w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej
  i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą
 • w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna
  (bez udziału publiczności),
 • na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych, w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym (bez udziału publiczności),
 • na pełnowymiarowych otwartych boiskach (piłkarskich, rugby, hokeja na trawie, futbolu amerykańskiego, baseballu), przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 22 osoby i 4 trenerów, z wyłączeniem obsługi; dopuszcza się podział boiska na dwie części, z zachowaniem strefy buforowej o szerokości 5m, przy czym na każdej połowie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób
  i 3 trenerów
  korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi; w przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie,
 • na otwartych strzelnicach, przy czym na jednej osi strzeleckiej może przebywać
 • w tym samym czasie liczba osób nie większa niż połowa stanowisk strzeleckich na tej osi i 1 trener (z wyłączeniem obsługi),
 • na otwartych torach wyścigowych dla koni i psów oraz torach gokartowych (otwartych
  i zamkniętych), bez udziału publiczności,
 • na salach i halach sportowych (z wyłączeniem siłowni, centrów i klubów fitness), na terenie których realizowane jest sportowe szkolenie klubowe oraz zajęcia sportowe, przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie odpowiednio:
  • w obiektach o powierzchni do 300 m² - 12 osób i trener (z wyłączeniem obsługi),
  • w obiektach o powierzchni do 800 m² - 16 osób i 2 trenerów (z wyłączeniem obsługi),
  • w obiektach o powierzchni do 1000 m² - 24 osoby i 2  trenerów
   (z wyłączeniem obsługi),
  • w obiektach o powierzchni powyżej 1000 m² - 32 osoby i 3 trenerów
   (z wyłączeniem obsługi).

Ważne! Wszystkie osoby korzystające z obiektu lub sprzętu na terenie obiektu mają obowiązek  dezynfekować ręce, kiedy wchodzą i opuszczając obiekt.

Podmiot uprawniony do udostępniania obiektu ma obowiązek:

 • weryfikować liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
 • wyłączyć możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),
 • zapewnić osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk
  i sprzętu sportowego,
 • dezynfekować urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 • zapewnić 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ograniczyć kontakt pomiędzy grupami korzystających.

Na terenie obiektów sportowych obowiązuje zakaz prowadzenia działalności:

 • agentów turystycznych i organizatorów turystyki (PKD 79.11 i 79.12),
 • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD
  w podklasie 96.02.Z) prowadzonej na wyspach handlowych,
 • handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych,
  z wyłączeniem prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych, które spełniają łącznie następujące warunki:
  • lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, które oddzielają obsługę wyspy od klientów, a obsługa zakrywa usta
   i nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje klientów
   w rękawiczkach jednorazowych,
  • dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie jej obsługa,
  • przy wyspie handlowej jest obsługiwana, w tym samym czasie 1osoba,
  • klienci mają zapewniony dostęp do rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.

Podczas meczów piłkarskich organizowanych przez ligę zawodową działającą
w najwyższej klasie rozgrywkowej na stadionie lub boisku może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 25 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi. Mecze muszą być organizowane bez udziału publiczności. Ograniczenie obowiązuje do 24 maja 2020 r.

Podczas rozgrywek żużlowych organizowanych przez ligę zawodową działającą
w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych, na stadionie, może przebywać w tym samym czasie, z wyłączeniem obsługi, nie więcej niż:

 • 50 osób w strefie parku maszyn o powierzchni co najmniej 1000 m²,
 • 14 osób w strefie toru i płyty wewnątrz toru o powierzchni co najmniej 12000 m²,
 • 15 osób w strefie parku technicznego o powierzchni co najmniej 500 m².

Rozgrywki muszą być organizowane bez udziału publiczności. Ograniczenie obowiązuje od 29 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.

Jakie zasady obowiązują w sklepach i punktach usługowych

Ograniczenia liczby klientów:

 • w sklepach i lokalach usługowych może znajdować się 1osoba na 15m² powierzchni,
  na której odbywa się handel lub są świadczone usługi
  ,
 • na targach, straganach i bazarkach może przebywać nie więcej osób niż trzykrotność liczby punktów handlowych – oznacza to 4 klientów na punkt handlowy,
 • na poczcie może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2 – oznacza to 2 klientów na okienko,
 • na stacjach paliw może przebywać 4 klientów na jedno stanowisko kasowe.

Do liczby osób przebywających na terenie obiektów nie wlicza się obsługi tych obiektów.

Zasady bezpieczeństwa w sklepach:

 • wszyscy klienci sklepów i punktów handlowych muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
 • obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe oraz zarządzający targowiskami (straganami) muszą zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk dla klientów,
 • obiekty handlowe lub usługowe oraz placówki handlowe mają obowiązek przeprowadzać w godzinach otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcję stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi.

Obowiązek robienia zakupów w jednorazowych rękawiczkach nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu:

 • stanu zdrowia,
 • całościowych zaburzeń rozwoju,
 • zaburzeń psychicznych,
 • niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 • trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek.

Takie osoby nie muszą okazywać orzeczenia lub zaświadczenia.

Sprawdź, jak prawidłowo zakładać i zdejmować rękawice.

W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², czyli w galeriach handlowych, dodatkowo obowiązuje czasowe ograniczenie prowadzenia działalności:

 • agentów turystycznych i organizatorów turystyki (PKD 79.11 i 79.12),
 • związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w PKD
  w podklasie 96.02.Z) prowadzonej na wyspach handlowych,
 • handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych,
  z wyłączeniem prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej, które spełniają łącznie następujące warunki:
  • lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, które oddzielają obsługę wyspy od klientów, a obsługa zakrywa usta
   i nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje klientów
   w rękawiczkach jednorazowych,
  • dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie jej obsługa,
  • przy wyspie handlowej jest obsługiwana, w tym samym czasie, 1osoba,
  • klienci mają zapewniony dostęp do rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.

Pamiętaj! Od 2 maja 2020 r. nie obowiązuje nakaz obsługiwania w godzinach 10.00-12.00 jedynie osób powyżej 65 roku życia.

Jakie zgromadzenia są zakazane

Od 25 marca 2020 r. do odwołania zakazane są zgromadzenia i widowiska. Zakaz nie dotyczy:

 • czynności zawodowych lub zadań służbowych,
 • pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym,
 • czynności związane z działalnością organizacji pozarządowych,
 • czynności związanych z organizacją i przeprowadzaniem określonych egzaminów.

Dozwolone są także spotkania 2 osób lub spotkania z najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje się we wspólnym pożyciu.

Jakie są zasady przemieszczania się

 • pieszo mogą się poruszać jednocześnie dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie,

Ważne! Zakaz nie dotyczy osób, które mieszkają razem oraz rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), osób niepełnosprawnych oraz osób, które nie mogą się samodzielnie poruszać i ich opiekunów.

 • można korzystać z rowerów miejskich (od 6 maja 2020r.),
 • dzieci do 13 roku życia mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłego (od 13 maja 2020 r.),
 • środkami publicznego transportu oraz samochodami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą można w tym samym czasie przewozić nie więcej osób niż wynosi:
  • połowa liczby miejsc siedzących, albo
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych,
 • samochodami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, przekraczającymi granicę Polski w zarobkowym transporcie drogowym osób, można w tym samym czasie przewozić nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących,
 • statkami pasażerskimi w żegludze krajowej można w tym samym czasie przewozić nie więcej osób niż wynosi połowa dopuszczalnej liczby pasażerów określona
  w dokumencie bezpieczeństwa statku.
 • do odwołania obowiązuje zakaz przemieszczać się transportem kolejowym przez granicę.

Od 20 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z:

 • z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich - w części,
  w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci,
 • ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.

Kogo dotyczy obowiązek zasłaniania ust i nosa

Od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania trzeba zasłaniać usta i nos za pomocą maseczki, maski, przyłbicy, odzieży lub jej części albo kasku ochronnego.

Ten obowiązek dotyczy cię, jeśli przebywasz:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego,
 • w samochodach, jeśli podróżujesz z osobą, z którą nie mieszkasz lub nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa,
 • w miejscach ogólnodostępnych.

Miejsca ogólnodostępne, to między innymi:

 • drogi, place,
 • tereny: cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów i parkingów leśnych,
 • zakłady pracy oraz w budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym (za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny),
 • obiekty handlowe (sklepy) lub usługowe, placówki handlowe lub usługowe i  targowiska (stragany),
 • nieruchomości wspólne oraz nieruchomości wspólne o innych formach posiadania.

Nie musisz zasłaniać nosa i ust:

 • jadąc samochodem osobowym, o ile tym samochodem podróżują: jedna osoba, jedna osoba i dziecko lub osoby mieszkające wspólnie,
 • jeżeli nie pozwala na to twój zdrowia, cierpisz na całościowe zaburzenia rozwoju, jesteś niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielny; nie musisz okazywać dokumentu (orzeczenie lub zaświadczenie), który to potwierdzi,
 • wykonujesz czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, pod warunkiem że nie obsługujesz bezpośrednio interesantów lub klientów,
 • kierujesz środkiem publicznego transportu zbiorowego (np. autobusem tramwajem),
 • jesteś duchownym w czasie sprawowania kultu religijnego,
 • jesteś żołnierzem  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych,
 • jesteś funkcjonariuszem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i  Służby Wywiadu Wojskowego i wykonujesz zadania służbowe (musisz stosować środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności),
 • przebywasz na stałe lub czasowo w budynku użyteczności publicznej, który jest przeznaczony na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej,
 • przebywasz na terenie lasu,
 • jesteś kierowcą, który wykonuje przewozy drogowe w załodze,
 • kierujesz statkiem, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność,
 • jesteś sędzią, trenerem lub uprawiasz sport na terenie obiektów,
 • jedziesz konno,
 • maseczki nie musi nosić dziecko do ukończenia 4. roku życia.

Możesz odsłonić nos i usta:

 • kiedy trzeba zidentyfikować lub zweryfikować twoją tożsamość,
 • kiedy korzystasz z usługi, jeżeli jest to niezbędne do jej świadczenia,
 • żeby umożliwić komunikację z osobą głuchą lub głuchoniemą.

Jak dodatkowo zabezpieczać pracowników

Od 2 kwietnia 2020 r. do odwołania, jeśli zatrudniasz pracowników, niezależnie od podstawy zatrudnienia, musisz im zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa, tj.:

 • jednorazowe rękawiczki ochronne, aby w nich wykonywali swoje obowiązki, lub
 • dostęp do środków do dezynfekcji rąk,
 • stanowiska pracy poszczególnych pracowników muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Kogo dotyczy kwarantanna po powrocie zza granicy

Do 12 czerwca 2020 r. obowiązuje kontrola na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. W Polsce oznacza to kontrolę na granicy z: Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją.

Twój pracownik lub zleceniobiorca musi odbyć 14 dniową kwarantannę, jeżeli:

 • wrócił z zagranicy,
 • przebywa w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę.  

Ważne! Właściwy inspektor sanitarny może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić lub zwolnić osobę powracającą z zagranicy z obowiązku odbycia kwarantanny.

Aby uzyskać wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne z tytułu choroby za okres odbywania kwarantanny, pracownik musi przedstawić tobie - jako płatnikowi składek - pisemne oświadczenie potwierdzające jej odbycie. Ma na to 3 dni robocze od dnia zakończenia kwarantanny. Może to zrobić elektronicznie lub faxem. Oświadczenie jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy, w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny i powinno zawierać:

 • dane pracownika, w tym: imię i nazwisko, numer PESEL,
 • serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli,
 • dzień rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny,
 • podpis.

Zobacz wzór "Oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy".

Masz 7 dni na przekazanie oświadczenia pracownika o odbywaniu przymusowej kwarantanny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić elektronicznie, za pomocą PUE ZUS lub faxem.

Zobacz instrukcję, jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53.

Możesz zwrócić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o weryfikację danych, które pracownik zawarł w oświadczeniu. Wniosek musisz uzasadnić.

Od 2 maja 2020 r. osoby odbywające kwarantannę podlegają zwolnieniu z niej na czas wykonania testu diagnostycznego SARS-CoV-2 oraz na czas niezbędny do dojazdu
z miejsca obowiązkowej kwarantanny do miejsca wykonania tego testu i z powrotem. Dojazd może odbyć się wyłącznie samochodem, którego posiadaczem jest osoba odbywająca kwarantannę.

Kto jest zwolniony z kwarantanny

Z obowiązku odbycia 14 dniowej obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy są zwolnieni:

 • załogi statków morskich, śródlądowych lub powietrznych,
 • rybacy, w tym:
  • marynarze lub rybacy powracających z zagranicy, również innymi środkami transportu niż statek, po zakończeniu zatrudnienia na statku,
  • marynarze lub rybacy mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej schodzący ze statku w polskim porcie po upływie okresu pracy na statku w celu bezzwłocznej repatriacji,
  • marynarze lub rybacy udających się do portu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również innym niż statek środkiem transportu,
   w celu bezzwłocznego podjęcia zatrudnienia na statku,
  • osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę,
 • członkowie obsady pociągu,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego,
 • kierowcy wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego powracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy,
  w celu odbioru odpoczynku na terenie Polski lub po odebraniu odpoczynku za granicą,
  oraz po przerwie w świadczeniu pracy,
 • wykonujący w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem
  lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji
  w zakresie terminalu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
  lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
 • kierowcy wykonujący przewozy drogowe pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
  w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób (od 18 maja 2020),
 • pracujący w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach granicy,
 • żołnierze Sił Zbrojnych RP lub żołnierze wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujący zadania służbowe,
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych, także członkowie ich rodzin, którzy przekraczają tę granicę w celu odbycia tranzytu do innego państwa, trwającego nie dłużej niż 24 godziny liczone od momentu przekroczenia polskiej granicy,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci przejeżdżający przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu.
 • inspektoraty administracji morskiej lub uznanej organizacji,
 • uczniowie i studenci uczący się w Polsce.

Ważne! Przy przekraczaniu granicy wewnętrznej unii Europejskiej kwarantannie nie podlegają:

 • osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w Polsce
  lub w państwie sąsiadującym,
 • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym oraz ich opiekunowie,
 • uczniowie i studenci uczący się w Polsce lub w państwie sąsiadującym oraz ich opiekunowie.

Osoba przekraczająca granicę, która nie podlega kwarantannie, musi udokumentować Straży Granicznej cel jej przekroczenia.

Czego nie można wywieźć lub sprzedać poza Polską

Od 14 marca 2020 r. do odwołania nie można wywozić lub sprzedawać poza Polską:

 • kombinezonów typu TYVEK,
 • masek typu FFP2/FFP3,
 • ochraniaczy na buty (obuwie).

Jeżeli chcesz je wywieźć lub sprzedać poza terytorium Polski – masz obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby twojej firmy albo miejsca twojego zamieszkania. Zrób to 36 godzin przed planowanym wywozem.
Podaj wykaz i ilość produktów, które chcesz wywieźć lub sprzedać poza Polską.

Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody może zakazać wywozu lub sprzedaży tych produktów poza terytorium Polski.

Obowiązek powiadomienia wojewody dotyczy również sytuacji, gdy towar zostanie wywieziony przez przedsiębiorcę z magazynu nienależącego do niego. W takim przypadku przedsiębiorca wskazuje w informacji dane przedsiębiorcy, do którego należy magazyn, oraz adres magazynu, z którego zostaną wywiezione towary podlegające ograniczeniom.

Od 20 kwietnia 2020 r. można wywozić maseczki chirurgiczne, produkty biobójcze, wyroby medyczne i produkty lecznicze przeznaczone do dezynfekcji.

Od 2 maja 2020 r. można wywozić rękawiczki lateksowe i nitrylowe, a także respiratory
i kardiomonitory.

Jakie są ograniczenia w pracy urzędów publicznych

Od 22 kwietnia 2020 r. urzędy administracji publicznej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym, mogą ograniczyć wykonywanie zadań wyłącznie do takich, które są niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom oraz zadań określonych przez ten urząd lub jednostkę, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie:

 • rejestracji stanu cywilnego,
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • pomocy społecznej,
 • świadczenia usług komunalnych,
 • działań urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią SARS-CoV-2,
 • wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych,
 • administracji architektoniczno-budowlanej, w tym:
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i decyzji,
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
 • ochrony środowiska, w tym:
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,
  • decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji od-padów na produkty uboczne,
  • decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych.,
 • korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawne.

Decyzje o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń są zamieszczane w ogłoszeniu, na stronie internetowej urzędu lub jednostki oraz w siedzibie urzędu lub jednostki.

Od 25 maja 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,
z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

   Czy ta strona była przydatna?