Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

„Polski Ład” dla przedsiębiorców

Przeczytaj o najważniejszych zmianach dla przedsiębiorców, które znalazły się w „Polskim Ładzie” – programie reform społecznych i gospodarczych. Program, wtedy określany jako „Nowy Ład”, zapowiedziano już na początku 2021 roku, a 15 kwietnia przedstawiono zakres i obszary reform. Są to, między innymi: niższe obciążenia podatkowe dla mikrofirm, ulga na automatyzację i zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej.

Nowe propozycje dla mikrofirm i małych przedsiębiorstw

 • Niższe podatki dla mikrofirm

Wprowadzono wysoką kwotę wolną od podatków – w wysokości 30 000 zł – dzięki czemu zostaną obniżone obciążenia dla 500 000 firm, które mają dochody do 6 000 zł miesięcznie. Najmniejsze firmy zaoszczędzą 2 000 zł rocznie.

 • Podwyżka progu podatkowego do 120 000 zł

Po raz pierwszy od 12 lat nastąpi podwyżka progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł. Będzie to korzystne dla firm rozliczających się według skali podatkowej.

Przeczytaj więcej o skali podatkowej. 

 • Ulga na prototypy

Ulga będzie wspierać przedsiębiorców w tworzeniu prototypów. Konstrukcja prototypu to często niezbędny, a jednocześnie bardzo kosztowny warunek pomyślnej komercjalizacji produktu. 

Przeczytaj więcej o aktualnie istniejących ulgach dla firm. 

 • Umożliwienie zakładania fundacji rodzinnych

Z myślą o polskich firmach rodzinnych zostanie wprowadzone rozwiązanie prawne dotyczące planowania i realizacji sukcesji. Powstaną fundacje rodzinne, które mają służyć zapewnieniu wielopokoleniowej sukcesji biznesu i akumulacji rodzimego kapitału. Będą także sprzyjać nowym inwestycjom i profesjonalizacji, w tym oddzieleniu spraw gospodarczych od rodzinnych. Dodatkowo pozwolą zabezpieczyć materialne potrzeby członków rodzin fundatorów czy wspomagać organizacje pożytku publicznego.

 • 2 mln euro ryczałtu ewidencjonowanego

Od 2021 roku weszły w życie zmiany, które zwiększyły limit przychodów uprawniających do płacenia ryczałtu. Do tej pory wynosił on 250 000 euro. Zmiany objęły większą grupę wolnych zawodów, między innymi: prawników, lekarzy, księgowych, inżynierów i tłumaczy.

Przeczytaj więcej o ryczałcie od przychodów ewidencjnowanych

 • Wprowadzenie ulgi konsolidacyjnej

Firmy potrzebują impulsu do szybkiego przeprowadzenia procesów konsolidacyjnych i zwiększania przewagi konkurencyjnej. Efekt ten zostanie osiągnięty przez ulgę w podatku CIT.

 • Ryczałt dla przychodów zagranicznych

To rozwiązanie jest adresowane do nierezydentów i dotyczy dochodów zagranicznych. Jeśli nierezydent zdecyduje się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski, to od dochodów zagranicznych zapłaci ryczałt.

Dowiedz się jak rozliczać podatki z zagranicznych dochodów.

 • Specjalny program powrotu kapitału

To program dla Polaków, którzy mają majątek lub ukryte dochody za granicą. W jego ramach będzie można powrócić z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania.

Korzystne rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

 • Ulga na automatyzację i robotyzację

Wsparcie podatkowe będzie impulsem, który pobudzi przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe.

Przeczytaj więcej o aktualnie istniejących ulgach dla firm. 

 • Podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej

Chociaż bezpośrednie wsparcie ekspansji nie jest możliwe, system podatkowy będzie uwzględniać wiele kosztów pośrednich po to, żeby firmy mogły się rozwijać na innych rynkach.

 • Ulga na IPO, czyli wejście na giełdę

Wejście na rynek publiczny pozwala na szybki rozwój przedsiębiorstw. Firmy na giełdzie papierów wartościowych stanowią trzon krajowej gospodarki. Ulga podatkowa ma wpłynąć na zmniejszenie kosztów wejścia na giełdę.

 • Symultaniczna ulga IP-BOX i B+R

Integralne wsparcie działalności innowacyjnej musi przekładać się na możliwość jednoczesnego wykorzystania preferencji podatkowych na kolejnych etapach procesu.

 • Estoński CIT dla większej liczby firm

Estoński model opodatkowania dochodów polega na przesunięciu momentu opodatkowania zysków spółki do czasu ich wypłaty. Reforma weszła w życie w 2021 roku i będzie kontynuowana z perspektywą jej rozszerzenia. Dzięki temu tylko w 2021 roku firmy zaoszczędzą aż 5,6 mld zł.

Przeczytaj na czym polega estoński CIT.

 • Łatwiejszy dostęp do finansowania Venture Capital

Dla zwiększenia zaangażowania venture capital na polskim rynku zostaną wyeliminowane istniejące bariery podatkowe, a także wdrożone rozwiązania, które w tym zakresie funkcjonują na przykład we Francji i Wielkiej Brytanii.

Propozycje ważne dla dużych firm

 • Interpretacje 590, czyli pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji

Przedsiębiorcy uzyskają wiążącą interpretację podatkową. To odpowiedź na potrzeby potencjalnych inwestorów, którzy potrzebują dokumentu wiążącego administrację podatkową.

Przeczytaj jak obecnie uzyskać wiążącą interpretację podatkową.

 • Powołanie Centrum obsługi podatkowej inwestora

W Ministerstwie Finansów powstanie specjalne biuro odpowiedzialne za kontakty z inwestorami strategicznymi.

 • Wprowadzenie uproszczeń w zakresie cen transferowych

Zostaną wprowadzone uproszczenia w rozliczaniu cen transferowych dla holdingów inwestujących w Polsce.

 • Wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników

Rozwiązanie nawiązuje do konstrukcji stosowanej we Włoszech, gdzie koszty zatrudnianych naukowców można odliczać od podatku.

 • Rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych bez VAT

Rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT, co oznacza dla nich oszczędność finansową, niższe koszty obsługi, a przy tym uproszczenie działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.

 • Opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych

Możliwość opodatkowania VAT dla instytucji finansowych ma zachęcić sektor finansowy do inwestycji w Polsce. Rozwiązanie to funkcjonuje w wielu krajach Unii Europejskiej.

 • Ustawowe uregulowanie akcjonariatu pracowniczego

W skali makro chodzi o stworzenie mechanizmu sprzyjającego budowie silnej klasy średniej. Natomiast w skali mikro – o zwiększenie możliwości inwestycyjnych i rozszerzenie źródeł pozyskania kapitału na cele rozwojowe spółek, polepszenie ich wyników ekonomicznych w rezultacie zwiększonej lojalności i motywacji do pracy zatrudnionych w nich współwłaścicieli, a także zabezpieczenie spółek przed wrogim przejęciem czy likwidacją zakładu pracy.

Zmiany dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

 • Inny sposób opłacania składki zdrowotnej

Zniknie ryczałtowa składka zdrowotna. Wprowadzone zostaną takie same zasady opłacania składki zdrowotnej dla działalności gospodarczej, jak w przypadku umów o pracę, czyli proporcjonalnie do dochodu. Nie będzie jej można odliczyć od podatku.

Przeczytaj jakie skałdki ZUS płaci obecnie przedsiębiorca.

Inne istotne zmiany dla biznesu

 • Uregulowanie pracy zdalnej

Pracę będzie można świadczyć z dowolnego miejsca, wykorzystując sprzęt zapewniony przez pracodawcę. Pracownikom będzie przysługiwał ryczałt na pokrycie kosztów pracy w domu, wypłacany przez pracodawcę.

 • Rozszerzenie ochrony podwykonawców

Problem braku terminowego regulowania należności przez generalnych wykonawców inwestycji drogowych stwarza poważne zagrożenie dla płynności finansowej podwykonawców. Ostatnie zmiany skutecznie chronią podwykonawców przed nieuczciwymi praktykami. Pakiet ochronny zostanie rozszerzony przez utworzenie rachunku powierniczego, na który inwestor będzie wpłacał środki zabezpieczające wypłaty dla podwykonawców.

 • Większe kompetencje kontrolne dla Rad Nadzorczych

Ze względu na niewystarczający dotychczas stopień kontroli sprawowanej przez podmiot dominujący nad grupą spółek – Rady Nadzorczej otrzymają narzędzie do skutecznego sprawowania swojej funkcji kontrolnej.

 • Skuteczne odzyskiwanie mienia od przestępców

Skuteczna walka z poważną przestępczością wymaga stosowania radykalnych środków. Dlatego zostanie wprowadzona możliwość konfiskowania mienia należącego do osób trzecich wykorzystanego do przestępstw.

Przeczytaj więcej o propozycjach dla przedsiębiorców w „Polskim Ładzie”

Czy ta strona była przydatna?