Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Tarcze antykryzysowe – aktualne wsparcie dla przedsiębiorców

W okresie epidemii wywołanej koronawirusem wprowadzono instrumenty, które wspierają utrzymanie działalności gospodarczej i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych są dostępne i do kiedy można się o nie ubiegać.

Dofinansowanie wynagrodzeń

Wojewódzkie Urzędy Pracy - dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  Na czym polega wsparcie Od kiedy obowiązuje Jak długo przysługuje/ ile wynosi Do kiedy składać wnioski
Tarcza 1.0 Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców) objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy od 31 marca 2020 3 miesiące do 10 czerwca 2021
Tarcza 4.0 Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców) nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy od 24 czerwca 2020 3 miesiące do 10 czerwca 2021
Tarcza branżowa Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców) z wybranych branż, według przeważającego PKD od 26 kwietnia 2021 3 miesiące do 30 czerwca 2021 roku

Starosta – dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Pracy (FP)

Tarcza 1.0

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników (zleceniobiorców) mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom od 31 marca 2020 3 miesiące do 10 czerwca 2021, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP

Dotacje i pożyczki

Dofinansowanie działalności gospodarczej

Tarcza 1.0 Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 od 31 marca 2020 3 miesiące do 10 czerwca 2021, po ogłoszeniu  naboru przez dyrektora PUP

Pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla mikro przedsiębiorcy

Tarcza 1.0 Jednorazowo pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy od 31 marca 2020 do 5000 zł do 10 czerwca 2021, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP

Dotacja

Tarcza  branżowa Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy według przeważającego PKD od 26 kwietnia 2021

do 5000 zł – liczba dotacji zależy od numeru PKD

do 31 sierpnia 2021

Świadczenia postojowe

Tarcza 1.0 Świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (podstawowe) od 31 marca 2020

maksymalnie 3 miesiące

3 miesiące od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii
Tarcza 1.0 Świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (podstawowe) od 31 marca 2020

maksymalnie 3 miesiące

3 miesiące od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii
Tarcza 5.0 Świadczenie postojowe dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych według przeważającego PKD od 15 października 2020

maksymalnie 3 miesiące

3 miesiące od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii
Tarcza 5.0

Dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z wybranych branż, w tym  turystycznej, estradowej i wystawienniczej, z wybranych branż, według przeważającego PKD

od 15 października 2020

od 16 grudnia 2020 – nowe kody PKD

maksymalnie 3 miesiące 3 miesiące od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii
Tarcza 6.0

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z wybranych branż, według przeważającego PKD

od 30 grudnia 2020

jednorazowe

3 miesiące od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii
Tarcza branżowa

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z wybranych branż, według przeważającego PKD

od 4 maja 2021 od 1 do 5 świadczeń w zależności od numeru PKD 3 miesiące od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek

Tarcza branżowa

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 płatników prowadzących działalność gospodarczą, według przeważającego PKD

od 4 maja 2021 styczeń 2021 albo grudzień 2020 i styczeń 2021 albo za luty 2021 albo marzec 2021 i kwiecień 2021 albo kwiecień 2021, w zależności od numeru PKD

do 30 czerwca 2021

Przeczytaj więcej:

Sprawdź jakie są aktualne ograniczenia dla firm i zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

Czy ta strona była przydatna?