Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Monitorowanie przewozu drogowego i kolejowego – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
1 minuta
Z tego poradnika dowiesz się:
- jakie masz obowiązki przy przewozie towarów wrażliwych w Polsce,
- co musisz zrobić, aby zgłosić taki towar do przewozu,
- jakie grożą ci kary, gdy nie wykonasz tych czynności.

Towary wrażliwe
Jeśli przewozisz towary wrażliwe w kraju lub zleciłeś wykonanie takiej czynności musisz dokonać zgłoszenia ich przewozu.
Towary wrażliwe to:
 • wyroby akcyzowe oraz inne wyroby, których przewóz wiąże się z ryzykiem podatkowym;
 • leki, specjalne środki spożywcze i wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności w kraju.
Szczegółowy wykaz towarów wrażliwych podatkowo i ich klasyfikację w CN znajdziesz na platformie PUESC. Uwaga! Lista tych towarów może być rozszerzana przez Ministra Finansów.
Natomiast lista leków, specjalnych środków spożywczych i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności jest ogłaszana przez Ministra Zdrowia i co 2 miesiące aktualizowana. Lista zawiera też nazwę substancji czynnej, dawkę leku, postać, wielkośc opakowania oraz kod EAN.

Wyłączenia
Nie musisz zgłaszać towarów wrażliwych przewożonych w:
 • opakowaniach jednostkowych nie większych jak 5-26 l lub 26 kg (w zależności od rodzaju)
 • ilościach nie większych jak 500 l lub 500 kg.
W przypadku leków zgłoszeniu podlegają tylko wyroby o:
 • określonej mocy
 • postaci (tabletki, proszek, płyn)
 • wielkości opakowania.
Nie musisz też zgłaszać towarów:
 • w postaci paczek przewożonych przez operatorów pocztowych;
 • znajdujących się pod procedurą celną: tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu, powrotnym wywozem;
 • stanowiących przesunięcie międzymagazynowe;
 • przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS.
Wyłączenie to nie dotyczy leków i wyrobów medycznych.

Kto musi dokonywać zgłoszenia SENT
Musisz zgłaszać przewozy, jeśli prowadzisz firmę, która:
 • wysyła towary wrażliwe w kraju i za granicę (WDT-wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport),
 • odbiera w kraju towary wrażliwe sprowadzane z zagranicy (WNT-wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import),
 • przewozi towary wrażliwe przez terytorium kraju (tranzyt).

W odniesieniu do leków powinna to być hurtowania farmaceutyczna, która zgłosiła do GIF (Główny Inspektor Farmaceutyczny) zamiar wywozu leku za granicę lub ich sprzedaż firmie mającej tam siedzibę.

Uzupełnianie zgłoszeń przewozu
Niezależnie od obowiązków zgłaszającego, przewoźnicy którzy wykonują zadania transportowe muszą uzupełniać zgłoszenia przewozu. Muszą oni wprowadzać do systemu dane dotyczące środka transportu.
Uzupełnienie zgłoszenia dotyczy też firm, które odbierają towary dostarczane im w kraju. Muszą oni wprowadzać do systemu informacje o przyjęciu towaru.
Każdy z tych podmiotów musi także aktualizować dane wpisane do rejestru przewozu SENT.

Uwaga! Od 14 czerwca 2018 r. zgłoszeniu w systemie SENT podlega też przewóz kolejowy.

Sposób zgłoszenia przewozu towarów wrażliwych
Towar zgłoś przed rozpoczęciem jego przewozu na terytorium Polski.
Zgłoszenie musisz przesłać do rejestru zgłoszeń SENT:
1) na formularzu elektronicznym udostępnionym na PUESC, albo
2) w formie dokumentu xml:
a) przy użyciu poczty elektronicznej na adres: puesc@mf.gov.pl, albo
b) przy użyciu komunikacji z wykorzystaniem portalu PUESC.
Dokument xml powinien być zgodny ze specyfikacją techniczną udostępnioną na PUESC.
Aby wykonać te czynności musisz wcześniej posiadać konto na platformie PUESC i tam się logować.
Po zgłoszeniu towaru otrzymasz:
 • numer referencyjny zgłoszenia,
 • klucz zabezpieczający.
Przekaż te dane przewoźnikowi i odbiorcy (dostawa w kraju), by mogli uzupełnić informacje w systemie. Ich sposób komunikacji z systemem SENT jest identyczny jak w przypadku dokonywania zgłoszeń.
Numer referencyjny lub dokument zastępujący zgłoszenie i potwierdzenie jego przyjęcia przekaż powinien posiadać też kierowca . Bez tych danych lub dokumentów rozpoczęcie przewozu towarów nie jest możliwe, a kierowca ma prawo odmówić przewozu towarów.

Ważność zgłoszenia
Zgłoszenie ma ważność 10 dni kalendarzowych i po tym terminie przewóz towarów nie może być wykonywany. Aby kontunuować przewóz musisz dokonać nowego zgłoszenia. Równiez to zgłoszenie powinno być uzupełnione przez przewoźnika.

Tryb awaryjny
W przypadku niedostępności systemu SENT związanej z jego awarią lub przerwą techniczną dokonaj zgłoszenia zastępczego. Polega to na wypełnieniu dokumentu zastępującego zgłoszenie i przesłaniu go na adres: awaria.sent@mf.gov.pl. Dotyczy to również uzupełniania zgłoszeń.

Sankcje
W sytuacji, gdy obowiązki zgłoszenia w systemie SENT nie zostaną wykonane lub będą wykonane nieprawidłowo, środki transportu lub towar mogą być zatrzymywane lub plombowane. Na twoją firmę natomiast może zostać nałożona kara pieniężna od 10.000 do 100.000 zł. W przypadku leków sąd będzie też orzekał ich przepadek.