Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak załatwiać sprawy urzędowe i podpisywać dokumenty przez internet na Biznes.gov.pl

Za pomocą portalu Biznes.gov.pl załatwisz wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, przez Internet! Sprawdź jak to zrobić.

Co oferuje Biznes.gov.pl

Na Biznes.gov.pl:

 • znajdziesz instytucje i dopasujesz urząd do twojej sprawy (dane kontaktowe urzędu, rodzaje wykonywanych procedur): znajdź urząd
 • załatwisz sprawę bez wychodzenia z domu – wyślesz wniosek do urzędu przez Internet albo tworzysz pisma gotowe do wydruku, do wniosków możesz dołączyć dodatkowe dokumenty: usługi online na Biznes.gov.pl
 • masz swoje konto, na które otrzymujesz informację o realizacji twojej sprawy
 • masz pod ręką dostęp do najważniejszych informacji na temat prowadzenia działalności: sprawy przedsiębiorcy
 • do twojej dyspozycji jest Centrum Pomocy, gdzie możesz skorzystać z pomocy konsultantów

Co jest potrzebne, żeby załatwiać sprawę online

Jeśli chcesz kontaktować się z urzędami przez Biznes.gov.pl, pierwszym krokiem jest rejestracja – utworzenie konta użytkownika Biznes.gov.pl. Cały proces zajmuje kilka minut, a wymagane dane to imię, nazwisko oraz adres e-mail.

Bez utworzonego konta również załatwisz swoją sprawę urzędową online – musisz zalogować się na Biznes.gov.pl Profilem Zaufanym lub e-dowodem. W takim wypadku jednak rezygnujesz z posiadania skrzynki do kontaktu z urzędem na Biznes.gov.pl
oraz z możliwości zapisania swoich danych w systemie.

Przeczytaj do czego służy i jak założyć Profil Zaufany oraz sprawdź jak korzystać z e-dowodu.

Co daje rejestracja i konto na Biznes.gov.pl?

Mając konto na Biznes.gov.pl nie musisz za każdym razem wprowadzać swoich danych do dokumentów, które chcesz wysłać. Po zalogowaniu, pola z zapisanymi w systemie danymi będą wypełniane automatycznie.

Biznes.gov.pl udostępnia ok. 300 różnych e-usług, za które odpowiadają różne instytucje publiczne. W wielu usługach obowiązują określone wzory formularzy elektronicznych, które umożliwiają urzędom automatyczne zadekretowanie
i przetwarzanie otrzymanych w nich danych. Zastosowanie wzorów pozwala także ograniczyć liczbę błędów we wniosku oraz ułatwia jego wypełnienie.

Moduł do wysyłania wniosków:

 • zapewnia pomoc przy wypełnianiu właściwego formularza (kreator „krok po kroku”)
 • eliminuje konieczność ponownego wpisywania podstawowych danych (automatyczne wykorzystanie uzupełnionych wcześniej wprowadzonych informacji)
 • umożliwia elektroniczne wysyłanie formularza do wskazanego urzędu lub jego wydruk
 • zapewnia możliwość odebrania odpowiedzi od urzędu (decyzji, wezwania do uzupełnienia)
 • wskazuje termin realizacji i przebieg (status) sprawy oraz umożliwia przypisanie pisma/odpowiedzi urzędu do właściwej sprawy.

Informacje o tym jak załatwić sprawę on-line znajdziesz w opisach usług - skorzystaj z wyszukiwarki usług online na Biznes.gov.pl.

Link do e-usługi to niebieski przycisk „Załatw online”. Użyj go, żeby załatwić swoją sprawę przez Internet.

Jakie dokumenty możesz wysłać

Do urzędów wysyłasz:

 • pisma ogólne (jeśli w twojej sprawie nie ma specjalnego formularza),
 • gotowe formularze.

Jeśli nie wiesz, czy powinieneś wysłać pismo ogólne, czy formularz, nie martw się. System wybierze właściwy rodzaj wniosku.

Do wniosków wysłanych przez Biznes.gov.pl możesz dołączyć dodatkowe dokumenty (załączniki). Masz tylko wersje papierowe? To nie problem. Możesz je zeskanować
i załączyć. Pamiętaj jednak, że trzeba będzie podpisać załączniki i wniosek lub pismo podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Ważne! Możesz dołączyć skan dokumentu, jeżeli ten dokument wydał podmiot publiczny. Oznacza to, że nie można dołączyć elektronicznej kopii np.: tłumaczenia czy kopii dokumentu potwierdzającego tytuł do lokalu. Możliwe jest jednak załączenie elektronicznego odpisu dokumentu, również dokumentu prywatnego. W praktyce oznacza to, że korzystając z usług notariusza, a w niektórych przypadkach innych przedstawicieli zawodów prawniczych, można zelektronizować każdy dokument,
w tym prywatny.

Pamiętaj! W przypadku informacji znanych lub możliwych do ustalenia samodzielnie przez organ, nie może on od ciebie żądać dołączenia do wniosku dodatkowych zaświadczeń.

Po zredagowaniu treści twojego pisma lub wniosku, musisz wybrać formę dalszej komunikacji z urzędem.

Jeśli wybierzesz formę elektroniczną, urząd ma obowiązek doręczyć ci odpowiedź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Odpowiedź z urzędu trafi na twoje konto na Biznes.gov.pl, a na twój adres poczty elektronicznej zostanie wysłane zawiadomienie o oczekującej korespondencji. Po 7 dniach system wysyła kolejne zawiadomienie, a po upływie 14 dni od otrzymania pisma (odpowiedzi) z urzędu, korespondencja zostaje uznana za doręczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeśli wybierzesz formę papierową, odpowiedź udzielona przez urząd zostanie wysłana na adres podany we wniosku (adres musi znajdować się w Polsce).

Proces doręczeń realizowany jest przez Biznes.gov.pl przy wykorzystaniu platformy ePUAP, zgodnie z  Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Urzędy odbierają pisma poprzez ePUAP (lub systemy zintegrowane z ePUAP). Odpowiedź także jest udzielana za pośrednictwem ePUAP i kierowana na adres elektroniczny przedsiębiorcy, czyli elektroniczną skrytkę udostępnioną przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Jak podpisywać dokumenty na Biznes.gov.pl

Jeśli chcesz wysyłać dokumenty do urzędów przez serwis Biznes.gov.pl musisz mieć Profil Zaufany albo podpis kwalifikowany.

Przeczytaj:

Czy trzeba potwierdzić odebranie pisma z urzędu

Jeśli załatwiasz sprawę na Biznes.gov.pl i urząd odpowiedział ci elektronicznie, możesz podpisać Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). UPD to potwierdzenie, że pismo wysłane elektronicznie przez urząd w odpowiedzi na twój wniosek, zostało przez ciebie odebrane. UPD podpiszesz wyłącznie Profilem Zaufanym.

Jeśli tego nie zrobisz w ciągu 14 dni (bo na przykład nie masz Profilu Zaufanego), to pismo z urzędu i tak zostanie uznane za doręczone i będzie się wyświetlać w sprawach zakończonych na twoim koncie w serwisie Biznes.gov.pl.

Zobacz film instruktażowy na temat odbierania dokumentów online na Biznes.gov.pl.

Jakich spraw nie załatwisz na Biznes.gov.pl?

Biznes.gov.pl stale poszerza bazę usług, które można załatwić online.

Pamiętaj jednak, że złożenie niektórych wniosków lub dokumentów może wymagać skorzystania z innych serwisów publicznych, do których cię przekierujemy, albo złożenia dokumentów w wersji papierowej, bez możliwości wysyłania skanów. Dlatego na Biznes.gov.pl nie złożysz wniosków lub dokumentów:

 • dla których przepisy określają specyficzne zasady składania i niezbędne jest skorzystanie z dedykowanych serwisów, takich jak e-deklaracje podatkowe, czy Portal Rejestrów Sądowych
 • dla których występują bariery elektronizacji, na przykład w przepisach wskazano na konieczność wniesienia wniosku na piśmie lub osobiście, wymagane jest załączenie dokumentu, którego wnioskodawca nie posiada w wersji elektronicznej, a załączenie skanu nie jest dopuszczalne.

Pełnomocnik

Jeśli chcesz, żeby twoje sprawy urzędowe załatwiał pełnomocnik, zajrzyj do sekcji załatwianie spraw firmowych przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych

Pełnomocnictwo ustanowione w CEIDG nie upoważnia do działania w sprawach podatkowych. Jeśli masz pełnomocnictwo ogólne zgłoszone przez Portal Podatkowy to jesteś upoważniony do działania we wszystkich sprawach podatkowych we wszystkich Urzędach Skarbowych.

Nie musisz dołączać tego pełnomocnictwa do usług realizowanych na Biznes.gov.pl

Uwaga! Pełnomocnictwo ogólne zgłoszone przez Portal Podatkowy nie upoważnia do podpisywania deklaracji podatkowych

Czy ta strona była przydatna?