Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

E-dowód i podpis osobisty

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód)  pozwala logować się do portali urzędowych i podpisywać dokumenty wysyłane elektronicznie do urzędów.
Zobacz, do czego służy e-dowód i jak się nim posługiwać.

Czym jest e-dowód

E-dowód to dowód osobisty wyposażony w warstwę elektroniczną, czyli elektroniczny chip, w którego pamięci są m.in. dane identyfikacyjne właściciela, w tym jego zdjęcie biometryczne.

Chip jest bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej e-dowodu jest możliwe po przyłożeniu dokumentu do specjalnego czytnika.

E-dowód ma zapisany na pierwszej stronie, czyli na awersie, specjalny numer CAN, który jest potrzebny, żeby skorzystać z jego elektronicznych funkcji. CAN zabezpiecza również e-dowód  przed odczytaniem danych przez osoby nieuprawnione.

E-dowód pozwala m.in.:

 • zalogować się do portali urzędowych lub usług świadczonych przez te portale (przez Login.gov.pl),
 • podpisać dokument wysyłany elektronicznie do urzędu.  

Pamiętaj! Podpis osobisty wywołuje dla urzędu taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Podpis osobisty może być wykorzystywany również w kontaktach
z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

Jak uzyskać e-dowód

Od 4 marca 2019 r. wszystkie wydawane dowody mają warstwę elektroniczną. Proces wymiany dowodów jest rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód jest bezpłatna.

Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną można składać:

 • w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania,
 • przez Internet – w  tym wypadku będziesz potrzebować Profilu Zaufanego.

We wniosku o wydanie e-dowodu, jako powód wymiany, możesz wskazać, że:

 • twój aktualny dowód nie jest e-dowodem, a chcesz mieć e-dowód,
 • masz e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania
  (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia),
 • nie możesz złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić).

Jest też sekcja z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Wyraź taką zgodę, jeśli chcesz podpisywać swoim e-dowodem dokumenty.

Pamiętaj! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.

Do czego służy e-dowód

Nie zmieniły się tradycyjne funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość
i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży.

E-dowód daje dostęp do dwóch nowych funkcji elektronicznych:

 • podpisywania podpisem osobistym dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię, nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.

Pamiętaj! Jeżeli chcesz, żeby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w e‑dowodzie, musisz wyrazić na to zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument.

Zobacz, jak załatwiać sprawy urzędowe na Biznes.gov.pl

E-dowód umożliwia ci też korzystanie z podpisu kwalifikowanego - można w nim zamieścić elektroniczne dane, które umożliwiają składanie takiego podpisu.
Aby to zrobić, skontaktuj się z firmą, od której kupiłeś podpis kwalifikowany. Dzięki umieszczeniu swojego podpisu kwalifikowanego w e-dowodzie, możesz mieć jedną kartę (e-dowód), którą będziesz się posługiwać używając podpisu kwalifikowanego dowolnego dostawcy certyfikatów. Pamiętaj, że dostawca podpisu kwalifikowanego musi być wpisany do tzw. rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

Jakie wyposażenie i oprogramowanie są potrzebne

Aby móc korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu, na przykład zalogować się do serwisu Biznes.gov.pl, musisz mieć czytnik do e-dowodu oraz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu.

Czytniki

Czytniki można kupić w sklepach z elektroniką lub stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Ich cena zazwyczaj oscyluje w granicach 250-300 zł. Jest to jedyny koszt, jaki będziesz musiał ponieść w związku z korzystaniem
z e-dowodu.

Czytnik powinien być zgodny ze:

Oprogramowanie

Jeśli chcesz korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu, musisz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu, tj. E-dowód menadżer.

Jeśli chcesz korzystać z podpisu osobistego i dzięki temu podpisywać elektronicznie dokumenty, które masz na swoim komputerze, musisz mieć oprogramowanie do podpisu osobistego, tj. E-dowód podpis elektroniczny.

Możesz je pobrać za darmo ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/e-dowod
lub klikając w linki:

Możesz także pobrać wersje oprogramowania dla systemu Linux CentOS 7 i nowsze, Linux Debian 8 i nowsze, jednak wyłącznie w wersji 64-bitowej:

Na stronie znajdziesz instrukcje instalacji dla systemu Linux.

Jak zalogować się e-dowodem do Biznes.gov.pl

Jeśli chcesz zalogować się e- dowodem do Biznes.gov.pl, musisz w oknie logowania wybrać przycisk „Zaloguj się przez Login.gov.pl”.

Logowanie e-dowodem do Biznes.gov.pl - krok 1

W kolejnym oknie, wybierz przycisk „e-dowód” i postępuj zgodnie ze wskazówkami systemu.

Logowanie e-dowodem do Biznes.gov.pl - krok 2

 • Podłącz czytnik NFC do komputera. Upewnij się, czy masz zainstalowane oprogramowanie dowodu.
 • Umieść dowód na czytniku. Pozostaw go tam do zakończenia logowania.
 • Otworzy się okno oprogramowania dowodu.
 • Wpisz numer CAN (znajdziesz go na awersie swojego e-dowodu) i kliknij przycisk „Dalej”.
 • W prawym, dolnym rogu monitora pojawi się systemowy komunikat o poprawnym załadowaniu certyfikatów e-dowodu. Ikona oprogramowania dowodu powinna zmienić kolor na czerwony.
 • Następnie kliknij przycisk „Zaloguj się”.
 • Pojawi się okno z certyfikatem identyfikacji. Kliknij przycisk „OK”.
 • W oknie przeglądarki lub na czytniku (zależy jakiego urządzenia używasz) wpisz
  4-cyfrowy kod PIN i kliknij przycisk „OK”. Kod ustalasz w trakcie odbierania e-dowodu
  w urzędzie. Możesz to także zrobić później, elektronicznie.
 • W tym momencie poprawnie zalogujesz się.

Jak podpisać e-dowodem pismo elektroniczne

Poza logowaniem się do e-usług i potwierdzaniem swojej tożsamości w serwisach publicznych, możesz używać e-dowodu do podpisywania elektronicznych pism,
w tym np. wniosków, które sporządziłeś. W tym celu:

 • połóż e-dowód na swoim czytniku podłączonym do komputera,
 • w oknie oprogramowania dowodu, które się otworzy, wpisz numer CAN (znajdziesz go na awersie swojego e-dowodu),
 • uruchom oprogramowanie do podpisu osobistego (E- dowód podpis elektroniczny)
  oraz wybierz plik, który chcesz podpisać,
 • w oknie oprogramowania lub na czytniku (zależy jakiego urządzenia używasz)
  wpisz 6-cyfrowy kod PIN 2.

Uwaga! Nie wszystkie serwisy administracji umożliwiają podpisywanie wniosków elektronicznych podpisem osobistym. Dlatego przed przystąpieniem do realizacji e-usługi, sprawdź z jakiej metody podpisywania elektronicznego możesz skorzystać.

Pamiętaj! Podpis osobisty może być wykorzystywany również w kontaktach
z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.

Czy ta strona była przydatna?