Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Składanie podpisu elektronicznego – określ ustawienia programu PEM-HEART 3.9

 

Krok 1: Wybierz „Podpisz”

 

Krok 2: Wybierz „Opcje”

 

Krok 3: Ustaw następujące parametry

Format: XAdES

Typ: XAdES Otoczony

Algorytm skrótu: SHA-256

Uwaga

Jeśli już podpiszesz dokument podpisem kwalifikowanym – nie otwieraj pliku ponownie, aby jeszcze coś poprawić albo sprawdzić. Może to spowodować błędy, które utrudnią odczytanie dokumentu. 

Czy ta strona była przydatna?