Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Załatwianie spraw na biznes.gov.pl przez pełnomocnika

Jeśli chcesz załatwić sprawę urzędową za pośrednictwem biznes.gov.pl drogą elektroniczną, nie musisz robić tego osobiście. Tak jak przy załatwianiu spraw związanych z ZUS, czy składaniu deklaracji podatkowych, możesz to zrobić przy pomocy pełnomocnika.

Pierwszym krokiem jest oczywiście ustanowienie pełnomocnictwa.

Zobacz:

Jeśli chcesz załatwiać sprawy przez pełnomocnika/prokurenta, możesz ujawnić go w CEIDG (dzięki temu nie będziesz musiał składać za każdym razem przy załatwianiu spraw dokumentu pełnomocnictwa). Co ważne, opublikowanie w CEIDG informacji o pełnomocniku będzie równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Wcześniej, pomimo wpisu pełnomocnika do CIEIDG musiał on mieć Twoje oddzielne, pisemne pełnomocnictwo.

Jeśli będziesz chciał odwołać pełnomocnika, przejdź do usługi:

Jak załatwić sprawę na biznes.gov.pl przez pełnomocnika

Pełnomocnik, jeśli ma załatwiać sprawy w Twoim imieniu powinien zarejestrować się na biznes.gov.pl.

Do składanego przez biznes.gov.pl e-wniosku pełnomocnik powinien dołączyć oryginał lub odpis pełnomocnictwa. Równoznaczne z oryginałem jest pełnomocnictwo (np. dokument w formacie DOC) podpisane elektronicznie przez Ciebie.

Odpisem pełnomocnictwa w przypadku spraw załatwianych tą drogą jest dokument podpisany elektronicznie przez notariusza. 

Nie zawsze trzeba dołączać dokumenty pełnomocnictwa. Jeśli ujawniłeś pełnomocnika w swoim wpisie w CEIDG, załatwiając Twoją sprawę może on powołać się na pełnomocnictwo ujawnione przez Ciebie w tzw. rejestrze pełnomocnictw CEIDG. Powołanie się na takie pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej.

Aby skutecznie załatwiać Twoje sprawy przez biznes.gov.pl pełnomocnik powinien posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Pełnomocnik profesjonalny

Twoje wnioski, wysyłane do urzędu za pośrednictwem biznes.gov.pl może podpisywać zarówno zwykły pełnomocnik, jak i tzw. profesjonalny pełnomocnik – radca prawny, adwokat, doradca podatkowy, rzecznik patentowy.

Pamiętaj, ze pełnomocnik profesjonalny sam może podpisać odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa

Złożenie pełnomocnictwa (lub jego odpisu) przy załatwianiu sprawy online przez biznes.gov.pl podlega każdorazowo opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Potwierdzenie wniesienia opłaty, podobnie jak pełnomocnictwo, należy załączyć do e-wniosku.

Czy ta strona była przydatna?