Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Załatwianie spraw w ZUS przez pełnomocnika

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych możesz załatwiać swoje sprawy przez pełnomocnika.

Ustanowienie pełnomocnictwa do kontaktów z ZUS i załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniami jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Jak ustanowić pełnomocnika w ZUS

Masz do wyboru kilka sposobów złożenia pełnomocnictwa do ZUS:

  • wypełniony papierowy formularz ZUS-PEL (jeśli np. Twoja spółka ma wieloosobowe przedstawicielstwo, wypełnij również załącznik: PEL-Z) możesz złożyć w każdym oddziale ZUS, bez względu na miejsce wykonywanej działalności
  • możesz wypełnić i złożyć elektronicznie formularz ZUS-PEL za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS)
  • możesz ustanowić pełnomocnika online do obsługi firmy w ramach ZUS–PUE. Osoba, którą upoważniasz, musi mieć aktywne konto PUE. Najczęściej pełnomocnictwo jest udzielane pracownikowi biura rachunkowego, który może obsługiwać program Płatnik lub aplikację e-Płatnik do m.in. przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych
  • jeśli Twoja firma jest zarejestrowana w CEIDG, wystarczy, że wpiszesz pełnomocnika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG. ZUS honoruje pełnomocnictwo złożone w CEIDG

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Do odwołania pełnomocnictwa służy druk ZUS-PEL.

Pełnomocnictwo musi zawierać:

  • dane osoby upoważnionej (pełnomocnika)
  • dane osoby upoważniającej (mocodawcy)
  • datę wystawienia
  • termin obowiązywania lub informację, że obowiązuje bezterminowo
  • zakres do jakich czynności lub spraw jest udzielane

Czy ta strona była przydatna?