Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym

Pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym może być:

 • adwokat
 • radca prawny
 • rzecznik patentowy w sprawach własności przemysłowej
 • doradca restrukturyzacyjny w sprawach restrukturyzacji i upadłości
 • pracownik przedsiębiorcy
 • osoba sprawująca zarząd majątkiem (lub interesami strony)
 • osoba będąca w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia
 • współuczestnik sporu
 • najbliższa rodzina: rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni i przysposobieni

Ogólna zasada jest taka, że pełnomocnictwo musi być na piśmie, z własnoręcznym podpisem i uiszczoną opłatą skarbową 17 zł.

Musi zawierać informacje:

 • kto upoważnia
 • kogo upoważnia
 • od kiedy i do kiedy
 • do czego upoważnia

Czy ta strona była przydatna?