Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kody kreskowe w firmie – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
2 minuty
Wielu przedsiębiorców rozpoczynających współpracę np. z sieciami handlowymi dowiaduje się, że jedną z barier takiej sprzedaży jest wymóg stosowania kodów kreskowych na produktach, czy opakowaniach. Służą one do jednoznacznej identyfikacji produktów i przyczyniają się do sprawnej obsługi klienta. Numery przedstawiane w postaci kodów kreskowych, umożliwiają też automatyczną identyfikację i gromadzenie danych o produkcie handlowym w każdym punkcie jego dystrybucji, przemieszczania lub magazynowania, np. kiedy produkt opuszcza lub wchodzi na teren firmy. Są zatem elementem automatyzacji większości operacji logistycznych.

Nanoszenie kodów kreskowych jest zwykle włączone w proces produkcji: są one albo nadrukowywane wcześniej, razem z innymi informacjami podawanymi na opakowaniu lub też w postaci etykiety, na linii produkcyjnej.

Kody kreskowe to nośniki danych, służące graficznemu odzwierciedleniu różnego rodzaju danych o produkcie na, które składają się informacje o miejscu (kraju) wytworzenia lub przeznaczenia, producencie i wiadomości dotyczące produktu. Te ostatnie obejmują nazwę, markę oraz opis produktu, typ i odmianę produktu, wymiary opakowania i jego cechy, ilość produktu.
W/w numery służą wyłącznie do identyfikacji, zatem nie zawierają klasyfikatorów.

Standardowe struktury numerowania produktów, o których mowa wyżej objęte są systemem GS1 i gwarantują unikalność na całym świecie. System GS1 wywodzi się z USA i został opracowany przez organizację znaną do niedawna jako Uniform Code Council, Inc®. w 1973 roku (Od 2005 roku organizacja ta nosi nazwę GS1 US). UCC przyjęł począkowo dwunastocyfrowy numer a pierwsze kody kreskowe na otwartym rynku zaczęto skanować w 1974 roku. Po sukcesie systemu UCC, utworzono w 1977 roku European Article Numbering Association (organizacja wcześiej znana jako EAN International, a od 2005 roku GS1), w celu opracowania kompatybilnego systemu, który mógły być stosowany poza Ameryką Północną. System EAN został pomyślany, jako odmiana systemu UCC i wykorzystuje przede wszystkim numery trzynastocyfrowe. W lutym 2005 roku została powołana do życia organizaccja GS1, która przejęła obowiązki dwóch poprzednich organizacji EAB International i UCC.
Czuwa ona nad niepowtarzalnością kodów oraz ich poprawnością a jej oddziały znajdują się w już w 111 państwach m.in. w Polsce.

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej systemem GS1 zarządza Fundacja GS1 Polska. Fundacja jest jedyną instytucją na terenie kraju upoważnioną do przyjmowania firm i innych podmiotów z Polski do systemu GS1.

Numery identyfikacyjne GS1 są również wykorzystywane w Elektronicznej Wymianie Danych (EDI), Globalnej Synchronizacji Danych (GDSN) oraz innych systemach sieciowych. Celem Specyfikacji Ogólnych GS1 jest również dostarczenie syntetycznych informacji na temat nadawania i wykorzystania standardów GS1 w systemach automatycznego gromadzenia danych (ADC)

W większości przypadków warunkiem korzystania ze standardów GS1 jest posiadanie Numeru Identyfikacyjnego Firmy (NIF).

Więcej szczegółowych na stronie GS1 Polska