Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Marketing

Zasady sprzedaży, strategia cenowa, cykl życia produktu, zarządzanie marką

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność już na etapie biznesplanu przed pytaniami: do jakich klientów mam adresować ofertę? W jakiej cenie mam sprzedawać produkty, aby były konkurencyjne? Jak promować swoją ofertę? Jakie kanały dystrybucji wybrać, aby najbardziej skutecznie wejść na rynek? To tylko kilka przykładów problemów z obszaru marketingu firmy. Istnieje wiele definicji marketingu, w skrócie można powiedzieć, że polega on na skutecznym planowaniu, koordynacji działań firmy skierowanych na rynek i zaspokojenie satysfakcji klientów. Z marketingiem wiążą się m.in. takie zagadnienia jak: wybór strategii rynkowej, analiza otoczenia, analiza konsumentów i segmentacja (czyli odpowiedni wybór grupy docelowej) klientów, badania rynku, planowanie produktów i dystrybucji oraz planowanie cen.

Marketing mix

Być może spotkałeś się już z pojęciem tzw. marketing mix. To podstawowa grupa elementów (produkt, cena, miejsce, promocja), których odpowiednie połączenie pozwala skutecznie wprowadzić produkt na rynek. Zgodnie z marketing mix produkt powinien mieć jednocześnie pożądane przez odbiorcę cechy, powinien być oferowany w odpowiedniej cenie, dostarczany we właściwe miejsce w odpowiednim czasie i odpowiednio wypromowany.  

Strategie cenowe

Marketing to skomplikowana dziedzina, prowadząc firmę warto jednak zapoznać się z jego podstawowymi zagadnieniami. Poznaj mechanizmy kształtowania cen i strategii cenowych. Pamiętaj też, że wspólne ustalenie cen z innymi przedsiębiorcami w celu wyeliminowania konkurencji może narazić Cię na postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przejdź do:

Plan marketingowy

Nie tylko w momencie rozpoczęcia działalności, ale także w trakcie wprowadzania nowego produktu na rynek, powinieneś mieć gotowy plan marketingowy, który pokazuje drogę do osiągnięcia oczekiwanych celów.

Przejdź do:

Zarządzanie marką

Ważnym elementem marketingu firmy jest także odpowiednie zarządzanie marką.

Przejdź do:

Cykl życia produktu

Nawet najlepszy i najbardziej popularny wśród klientów produkt, straci kiedyś swoją pozycję na rynku. Dowiedz się, jak wygląda cykl życia produktu oraz jakich narzędzi użyć, aby jak najdłużej osiągać  korzyści z jego sprzedaży.

Przejdź do:

Czy ta strona była przydatna?