Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zarządzanie marką

Już na wczesnym etapie funkcjonowania Twojej firmy powinieneś dbać o jej markę. Wybierając nazwę dla Twojej firmy i tworząc dla niej znak graficzny (logo) postaraj się, aby były oryginalne, łatwe do zapamiętania i dobrze się kojarzyły. To samo dotyczy marek produktów – powinny być oryginalne, uwzględniające specyfikę produktu, pasujące do przyjętej strategii marketingowej. Szczególną uwagę należy przywiązywać do marek, które planujemy wypuścić na rynki zagraniczne. Nawet największym firmom zdarzają się wpadki – istnieją przykłady nazw np. produktów, które w innych językach mogą mieć np. obraźliwe znaczenie.

Co to jest marka?

W teorii marka to szczególna nazwa, znak, symbol, wzór lub ich kombinacja, nadana przez sprzedawcę, mająca na celu identyfikację wyrobu lub usługi oraz ich wyróżnienie na tle oferty konkurentów. W praktyce, skuteczne zarządzanie marką to wszystkie mechanizmy, które sprawiają, że gdy szukamy baterii, przypomnimy sobie różowego królika, znanego z reklam jednej z firm, pomyślimy, że bateria tej firmy działa dłużej niż konkurencja i dokonamy zakupu. Marka to więc nie tyle sam produkt, ale jego nazwa, opakowanie, historia, reputacja i sposób reklamy. Marka to również suma wrażeń, jakie odnoszą konsumenci. Na markę mogą składać się takie elementy jak m.in.: nazwa (znak słowny), logo (wizualizacja graficzna marki), liternictwo, np. Coca Cola, kolor, zapach, smak.

Co firmie daje świadome budowanie marki?

Po pierwsze marka dodaje wartości produktowi i wyróżnia go spośród propozycji konkurencji. Po drugie oddziałuje na odbiorcę nie tylko poprzez cechy produktu, ale również poza produktowe emocje, postawy, styl życia. Po trzecie marka daje produktowi uprzywilejowane miejsce w świadomości odbiorcy i ułatwia jego wybór. Wreszcie po czwarte zwiększa ona prawdopodobieństwo zapamiętania produktu i jego przypomnienie w sytuacji dokonania zakupu.

Branding – budowanie marki i zarządzanie nią

Branding, czyli budowanie świadomości marki, polega na tworzeniu w umysłach konsumentów faktu istnienia oraz pozytywnego wizerunku konkretnej marki poprzez dobór jej nazwy, logo, hasła reklamowego, adresu strony internetowej, ogólnego wzoru wyglądu oraz przekazu materiałów reklamowych. Jak to jednak zrobić?

Podręczniki marketingu sugerują, aby budowanie marki było ciągłym procesem, który uwzględnia 3 etapy: badanie, wdrażanie, kontrolowanie.

  • Badanie – tworzenie nowego produktu powinno być poprzedzone starannymi badaniami rynku pod względem preferencji, pragnień i możliwości nabywczych klientów, a także poznaniu konkurencji.
  • Wdrażanie – to konkretne propozycje pozycjonowania marki w określonym segmencie rynku: reklama, sponsoring, opakowanie, kreowanie wizerunku firmy, nazwa itd. Działania powinny się skupiać na tym, co konsumenci postrzegają jako przewagę na rynku.
  • Kontrolowanie – badania kontrolne powinny dać nam odpowiedź, czy właściwie przystąpiliśmy do pozycjonowania produktu albo czy nie zmieniły się potrzeby klientów.

Istnieją dwa typy brandingu:

  • budowanie marki oparte jest na konkretnych cechach i korzyściach produktu dla klienta, a wiarygodność budowana jest dzięki technologii i cechom produktu,
  • strategia budowania marki bazująca na „osobowości" marki, czyli emocji, stylu życia czy wartości, które obiecuje.

Rejestr Znaków Towarowych

Dobra marka stanowi wartość (czasem bardzo cenną) każdej firmy. Powinieneś zadbać o jej właściwe zabezpieczenie np. poprzez zarejestrowanie znaku towarowego. Znaki towarowe to słowa, symbole, napisy, kolory i nazwy marek, które odróżniają produkt lub usługę od innych produktów i usług. Przez zarejestrowanie znaku, firma zyskuje wyłączność na używanie nazwy przez określony okres. Rejestracja nie jest przymusowa, ale jest bardzo zalecana, bowiem właściciel znaku towarowego dostaje uprawnienia i ochronę – czyli prawnie ustanowioną wyłączność.

W tym celu należy wypełniać wniosek krajowy i (co zalecane) międzynarodowy w Rejestrze Znaków Towarowych, zapewnić, że rejestrowany znak towarowy wyróżnia się i jest unikatowy, opublikować wniosek rejestracyjny w Dzienniku Znaków Handlowych i dokonać opłaty rejestracyjnej.

Czy ta strona była przydatna?