Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Chcesz uruchomić zakład produkcyjny w branży spożywczej? A może zamierzasz prowadzić np. bar, kawiarnię lub food trucka? Zanim rozpoczniesz działalność, uzyskaj zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Koniecznie postaraj się o zatwierdzenie (także warunkowe) i wpis, jeśli:

 • produkujesz lub sprzedajesz żywność, która nie pochodzi od zwierząt
 • sprzedajesz produkty pochodzenia zwierzęcego, które nie podlegają kontroli weterynaryjnej
 • produkujesz lub sprzedajesz żywność, która zawiera zarówno środki spożywcze niezwierzęce, jak i produkty zwierzęce

Zanim zaczniesz starać się o wpis do rejestru zakładów, najpierw uzyskaj wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne

Wniosek złóż do państwowego (powiatowego lub granicznego) inspektora sanitarnego*, który jest odpowiedni ze względu na siedzibę twojego zakładu lub miejsce prowadzenia działalności przez zakład.

W przypadku obiektów lub urządzeń ruchomych (np. przyczepy gastronomiczne, food trucki) i tymczasowych (np. kioski i pawilony uliczne, namioty gastronomiczne) za rejestrację oraz zatwierdzanie odpowiada inspektor, odpowiedni ze względu na:

 • siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności przez zakład – dla obiektów lub urządzeń ruchomych
 • miejsce prowadzenia działalności przez zakład – dla obiektów lub urządzeń tymczasowych

Pamiętaj, że graniczny inspektor odpowiada za sprawy dotyczące terenów na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich, a także jednostek na wodach terytorialnych. Wykaz przejść granicznych znajdziesz na stronie GIS.

* W niektórych przypadkach wniosek złóż do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, a nie do granicznego (mimo że zakład ma siedzibę np. na terenie lotniska). Dlatego najpierw upewnij się telefonicznie, który z państwowych inspektorów zajmie się twoją sprawą.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

2) określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;

3) określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin

Wniosek złóż co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

 1. Urząd oceni formalnie twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest poprawny oraz zawiera wszystkie potrzebne dokumenty.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd skontroluje twój zakład

Urząd przeprowadzi kontrolę w twoim zakładzie. Jeśli jej wynik będzie dla ciebie pozytywny, to dostaniesz zatwierdzenie oraz wpis do rejestru.

Jeśli jednak kontrola okaże się dla ciebie niepomyślna, to dostaniesz na 3 miesiące warunkowe zatwierdzenie zakładu. Jest to możliwe, gdy w twoim zakładzie są tylko niedociągnięcia, ale spełnia on wszystkie wymagania dotyczące warunków i wyposażenia. Po tym czasie złóż znowu wniosek o zatwierdzenie zakładu.

Jeśli podczas nowej kontroli, która odbędzie się w ciągu 3 miesięcy okaże się, że:

 • twój zakład spełnia wymagania, to dostaniesz bezwarunkowe zatwierdzenie
 • mimo usunięcia uchybień twój zakład nadal nie spełnia wymagań, urząd przedłuży ci zatwierdzenie o kolejne trzy miesiące. Po tym czasie znów złóż wniosek o zatwierdzenie zakładu. Pamiętaj, że zatwierdzenie warunkowe nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy
 • w twoim zakładzie są poważne nieprawidłowości, urząd odmówi zatwierdzenia twojego zakładu

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkowym zatwierdzeniu zakładu powinna być wydana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Decyzja o zatwierdzeniu zakładu powinna być wydana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Dostaniesz decyzję o zatwierdzeniu zakładu lub decyzję o warunkowym zatwierdzeniu zakładu.

 1. Dostaniesz zaświadczenie o wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli sanitarnej

Kiedy urząd wyda decyzję o zatwierdzeniu – nawet warunkowym – twojego zakładu, to następnie wpisze go do rejestru zakładów.

Ponadto dostaniesz zaświadczenie o wpisie do rejestru. Dokument zawiera numer wpisu twojego zakładu do rejestru i jest zarazem potwierdzeniem, że twój zakład znajduje się pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.

Dokumenty

Termin

Urząd wyda ci zaświadczenie w ciągu 14 dni od zatwierdzenia (także warunkowego) twojego zakładu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 14 dni.

Jak możesz się odwołać

Możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania odmowy o wpisie do rejestru.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. W tym celu złóż w urzędzie, który wydał decyzję, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Wtedy decyzja pozytywna szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Usługa będzie bezpłatna, jeśli urzędnicy kontrolujący twój zakłada lub restaurację nie dopatrzą się żadnych uchybień. Jeśli jednak stwierdzą pewne nieprawidłowości, to poniesiesz opłatę. Będzie to 52 zł za samo rozpoczęcie kontroli oraz 17 zł za każdą rozpoczętą godzinę jej trwania. Minimalna opłata wyniesie więc 69 zł. Poniesiesz też koszt ponownej wizyty urzędników w twojej firmie. Zapłacisz także 52 zł za rozpoczęcie kontroli oraz również 17 zł za każdą rozpoczętą godzinę jej trwania.

Czy ta strona była przydatna?