Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

O czym powinieneś wiedzieć, jesli chcesz załatwić sprawę w urzędzie

Załatwianie spraw online, wysyłanie pism do urzędu, Profil Zaufany i podpis elektroniczny

Jeśli prowadzisz firmę, wielokrotnie będziesz miał okazję kontaktować się z urzędami. Twoje prawa w kontaktach z urzędami określone są w przepisach. Najważniejsze zasady w kontaktach przedsiębiorców z urzędami.

 • Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone

Możesz prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamiesz wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń.

 • Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

Nie musisz udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na twoją korzyść

 • Przyjazna interpretacja przepisów

Niejasne przepisy powinny być rozstrzygane na twoją korzyść

 • Zasada proporcjonalności

Urząd nie może nakładać na ciebie nieuzasadnionych obciążeń, np. nie powinien żądać dokumentów, którymi już dysponuje.

O czym powinieneś pamiętać jeśli załatwiasz sprawę w urzędzie

Znajdź właściwy urząd

Jeśli rozpoczynasz działalność, powinieneś ustalić, w którym urzędzie powinieneś się zarejestrować i gdzie będziesz załatwiał sprawy związane z podatkami czy ZUS. Jest to tzw. właściwość miejscowa urzędu, którą powinieneś poznać, zanim zarejestrujesz firmę. W znalezieniu urzędu pomoże ci wyszukiwarka.

Załóż Profil Zaufany albo załatw podpis elektroniczny

Większość spraw związanych m.in. z założeniem firmy, płaceniem podatków, odprowadzaniem składek na ZUS, możesz załatwić elektronicznie. Potrzebujesz to tego odpowiedniego podpisu, którym będziesz podpisywał dokumenty elektroniczne. Najwygodniejszy w kontaktach z administracją jest Profil Zaufany. To rodzaj podpisu elektronicznego, który jest bezpłatny i służy do potwierdzania Twojej tożsamości przy załatwianiu spraw w urzędach. Z kolei podpis elektroniczny jest płatny, ale umożliwia podpisywanie, oprócz urzędowych, także innych dokumentów (np. faktur elektronicznych albo dokumentów przetargowych)

Jeśli korzystasz z bankowości elektronicznej, w niektórych bankach możesz podpisywać dokumenty przez stronę banku (musisz posiadać Profil Zaufany potwierdzony przez bank)

Skorzystaj z serwisów administracji do załatwiania spraw online

Jeśli masz już Profil Zaufany albo podpis elektroniczny, korzystaj z serwisów administracji do załatwiania spraw firmowych online. Wśród nich są m.in.:

 • Punkt Kontaktowy biznes.gov.pl
 • ePUAP (załatwiasz wszystkie sprawy urzędowe)
 • Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE) (załatwiasz sprawy w ZUS)
 • eDeklaracje (załatwiasz sprawy związane z podatkami)
 • Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC (załatwiasz sprawy związane z cłem)
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (załatwiasz sprawy związane z rejestracją firmy jednoosobowej)
 • Krajowy Rejestr Sądowy (załatwiasz sprawy związane z prowadzeniem spółek).

Załatwiaj sprawy w urzędzie przez biznes.gov.pl

Jeśli zarejestrujesz się na biznes.gov.pl, możesz za naszym pośrednictwem załatwiać najważniejsze sprawy urzędowe związane z prowadzeniem firmy. Na portalu możesz załatatwić online kilkaset różnego rodzaju spraw. Dokumenty do urzędów możesz wysyłać jako tzw. pismo ogólne albo poprzez specjalny formularz.

Zobacz:

Załatwiaj sprawy przez bankowość online

Jeśli korzystasz z bankowości elektronicznej, możesz podpisywać dokumenty

Skorzystaj z pełnomocnika

Jeśli nie masz czasu na bieganie po urzędach, możesz ustanowić pełnomocnika, który załatwi sprawy urzędowe za Ciebie.

Poznaj zasady załatwiania spraw urzędowych

W kontaktach z urzędami obowiązują określone procedury i terminy. Postępowanie administracyjne, dotyczące takich spraw jak np. zagadnienia budowlane, sanitarne, drogowe, rolnych, leśne, przemysłowe i środowiskowe, regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawarte są tam także zasady postępowania w sprawie skarg i wniosków przed organami państwowymi (np. ministerstwo), organami jednostek samorządu terytorialnego (np. urząd gminy) oraz przed organami organizacji społecznych (stowarzyszenie, fundacja).

Zobacz poradniki:

Pamiętaj jednak, że k.p.a. nie jest stosowany w postępowaniach podatkowych. W przypadku tych spraw obowiązują przepisy Ordynacji podatkowej.

Czy ta strona była przydatna?