Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zwrot nadpłaconych składek za członkostwo w izbie inżynierów budownictwa

Zwrot nadpłaconych składek za członkostwo w izbie inżynierów budownictwa.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Członek okręgowej izby inżynierów budownictwa, który na wniosek własny albo w wyniku sankcji dyscyplinarnej został zawieszony w prawach członka izby, ma prawo ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek. Wniosek o zwrot nadpłaconych składek członkowskich należy złożyć do okręgowej izby inżynierów budownictwa, do której się przynależy. Przepisy prawa nie regulują co powinien zawierać taki wniosek. W praktyce wymagane jest podanie danych osobowych i adresowych wnioskodawcy wraz z numerem wpisu na listę członków, a także numeru konta, na który mają być zwrócone nadpłacone składki.

2. Przepisy nie regulują, w jakim terminie ma być zwrócona nadpłacona składka za członkostwo w izbie inżynierów budownictwa.

3. Wniosek o zwrot nadpłaconych składek dotyczy zarówno części składki wpłaconej na rzecz okręgowej izby jak i Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby inżynierów budownictwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

  1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o zwrot nadpłaconych składek za członkostwo w okręgowej izbie inżynierów budownictwa należy złożyć do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa, której jest się członkiem. Przepisy nie regulują, co powinien zawierać taki wniosek. W praktyce wymagane jest podanie danych osobowych i adresowych wnioskodawcy wraz z numerem wpisu na listę członków, a także numeru konta, na który ma być przelana zwracana nadpłata.

Dokumenty

  1. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Okręgowa rada okręgowej izby inżynierów budownictwa sprawdza, czy wniosek zawiera wszelkie informacje umożliwiające zwrot nadpłaconych składek za członkostwo w izbie. Ponadto weryfikuje się czy wnioskodawca ma nadpłacone składki członkowskie. Zwrot składek jest czynnością materialno-techniczną, której nie regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem organ nie ma podstawy prawnej do wezwania wnioskodawcy do usunięcia braków wniosku. W praktyce, jeżeli stwierdzone zostaną jakieś nieprawidłowości we wniosku (np. brak numeru konta), wnioskodawca telefonicznie lub poprzez e-mail proszony jest o ich usunięcie. Jeżeli nie zostanie to zrobione, nadpłacone składki za członkostwo w izbie inżynierów budownictwa nie zostaną zwrócone.

  1. Zwrot nadpłaconych składek za członkostwo w izbie inżynierów budownictwa

W przypadku, gdy nadpłacona składka za członkostwo w izbie inżynierów budownictwa może zostać zwrócona wnioskodawcy, to okręgowa rada okręgowej izby inżynierów budownictwa dokonuje przelewu na konto podane we wniosku. Następnie wniosek przekazywany jest do Krajowej Rady Izby, która powinna zwrócić nadpłaconą część składki przeznaczonej na swoją działalność.

Termin

Przepisy nie regulują, w jakim terminie ma być dokonany zwrot nadpłaconych składek za członkostwo w okręgowej izby inżynierów budownictwa.

  1. Zwrot nadpłaconych składek za członkostwo w izbie inżynierów budownictwa (która przeznaczona była na działalność Krajowej Rady Izby)

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokonuje zwrotu tej części nadpłaconej opłaty za członkostwo w izbie inżynierów budownictwa, która przeznaczona była na działalność Krajowej Rady. Przelew wykonywany jest na konto podane we wniosku.

Termin

Przepisy nie regulują, w jakim terminie ma być dokonany zwrot nadpłaconych składek za członkostwo w izbie inżynierów budownictwa.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Przepisy nie regulują, w jakim terminie ma zostać dokonany zwrot nadpłaconych składek za członkostwo w izbie inżynierów budownictwa.

Jak możesz się odwołać

Przepisy nie regulują odwołania w procedurach, które są czynnościami materialno-technicznymi.

Czy ta strona była przydatna?