Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Firma audytorska – zmiana danych

Prowadzisz firmę wpisaną na listę firm audytorskich? Każdą zmianę danych musisz zgłaszać do organu nadzoru - Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie organu nadzoru.

  Uwaga! Z powodu epidemii koronawirusa, biuro podawcze PANA jest zamknięte do odwołania. Wnioski należy składać wyłącznie listownie lub elektronicznie.

Załatw online

Wniosek o zmianę danych należy wysłać do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Wniosek podpisz podpisem kwalifikowanym osoby reprezentującej firmę audytorską.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Firmy audytorskie wpisane na listę firm audytorskich informują Polską Agencję Nadzoru Audytowego o każdej zmianie danych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o zmianę danych złóż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Agencja Nadzoru Audytowego
Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o aktualizację danych firmy audytorskiej

Firmy audytorskie mają obowiązek zgłaszania do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zmian danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zgłoszenie, przedstawiając dokumenty będące podstawą do dokonania tych zmian.

Zgłoszeniu podlegają zmiany następujących danych:

 • pełna i skrócona nazwa oraz adres firmy audytorskiej,
 • forma organizacyjno-prawna firmy audytorskiej,
 • nazwiska i imiona lub nazwy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych,
 • adresy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych,
 • nazwiska, imiona i numery w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w firmie audytorskiej lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób,
 • adresy oddziałów firmy audytorskiej,
 • informacja o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z firmą audytorską lub też wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne,
 • adres strony internetowej firmy audytorskiej,
 • numer w rejestrze nadany firmie audytorskiej przez organ rejestrujący innego niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego oraz nazwę tego organu,
 • informacja, czy firma audytorska została zarejestrowana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej w celu umożliwienia przeprowadzania unijnych badań ustawowych, wymaganych w państwie Unii Europejskiej dokonującym rejestracji,
 • dane kontaktowe obejmujące numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów,
 • informacja, czy firma audytorska została wpisana na listę jako firma audytorska zatwierdzona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej.

Dokumenty

Termin

Wniosek o zmianę danych złóż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

 1. Zmiana danych objętych wpisem na listę firm audytorskich

Po wpłynięciu podpisanego przez wnioskodawcę zawiadomienia o zmianie danych do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, organ weryfikuje zapisy złożonego przez wnioskodawcę dokumentu oraz wprowadza dane do bazy danych.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) zaktualizuje dane niezwłocznie po wpłynięciu podpisanego formularza o zmianie danych do biura Izby.

Warto wiedzieć

Jeżeli chcesz zakończyć działalność firmy audytorskiej musisz złożyć wniosek o zakończenie działalności firmy audytorskiej.

Czy ta strona była przydatna?