Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Operator drona – świadectwo kwalifikacji (UAVO)

Masz drona i chcesz wykorzystywać go w swojej pracy np. podczas filmowania uroczystości weselnych lub wykonywania sesji zdjęciowych? Potrzebne ci będzie świadectwo kwalifikacji operatora drona. Poniżej dowiesz się jak i gdzie je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Aby zostać operatorem bezzałogowego statku powietrznego (ang. UAVO, Unmanned Aerial Vehicle Operator) trzeba mieć świadectwo kwalifikacji wystawione przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Świadectwo uprawnia do wykorzystywania drona do celów innych niż loty sportowe i rekreacyjne.

By otrzymać świadectwo kwalifikacji UAVO musisz:

 • mieć skończone 18 lat (uprawnienie UAVO VLOS UAV<5kg możesz uzyskać bez ograniczenia wiekowego, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych);
 • ukończyć odpowiednie szkolenie lotnicze w jednym z zarejestrowanych podmiotów szkolących;
 • zdać egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny (nie dotyczy uprawnienia UAVO VLOS UAV<5kg);
 • posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego (nie dotyczy uprawnienia UAVO VLOS UAV<5kg);
 • uiścić opłatę za egzaminy i wydanie świadectwa.

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Lotnictwa Cywilnego
Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych
Pan Marcin Dżoń - osoba odpowiedzialna za realizację procedury
Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś się na badania lekarskie

Na badania lotniczo-lekarskie i po odpowiednie orzeczenie udaj się tylko do lekarza uznanego przez ULC. Pełną listę lekarzy znajdziesz na stronie ULC.

Badania są ważne 5 lat (do ukończenia 40. roku życia), a gdy skończysz 40 lat – 2 lata.

Ile zapłacisz

200 zł za orzeczenie + koszt badań.

Termin

Przed szkoleniem praktycznym.

 1. Przygotuj wniosek o wydanie świadectwa UAVO

Wypełnij "część A" wniosku. Zaznacz w nim, w jaki sposób chcesz odebrać świadectwo kwalifikacji UAVO - osobiście w siedzibie ULC, pocztą lub w jednej z delegatur urzędu, które znajdują się w: Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Bielsku-Białej oraz w Rzeszowie.

Zdecyduj też, jakie uprawnienia chcesz zdobyć. Do wyboru masz uprawnienia:

 • VLOS (ang. Visual Line of Sight), czyli loty dronem w zasięgu wzroku;
 • BVLOS (ang. Beyond Visual Line of Sight), czyli loty dronem poza zasięgiem wzroku.

Wybierz także typ dronów, na operowanie którymi chcesz mieć uprawnienia:

 • wszystkie bezzałogowe statki powietrzne – oznaczenie UAV do 5 kg;
 • bądź jedną z kategorii w przedziale <25 kg lub <150 kg:
  • wielowirnikowiec bezzałogowy UAV(MR);
  • samolot bezzałogowy UAV(A);
  • śmigłowiec bezzałogowy UAV(H);
  • sterowiec bezzałogowy UAV(AS).

Dokumenty

Termin

Przed zakończeniem szkolenia.

 1. Weź udział w szkoleniu

Na szkolenie zgłoś się do jednego z zarejestrowanych przez ULC ośrodków.

Po szkoleniu ośrodek szkolący wypełni „część B” twojego wniosku.

Termin

Przed przystąpieniem do egzaminów.

 1. Umów się na egzamin

Egzaminatora wybierz samemu – zgłoś się do tego, który znajduje się najbliżej twojego miejsca zamieszkania i ustal z nim datę egzaminu. Ośrodki szkolące często same organizują egzamin.

W dniu egzaminu przedstaw egzaminatorowi wszystkie niezbędne dokumenty, w tym wniosek o wydanie świadectwa UAVO z wypełnioną "częścią A i B".

Po zdaniu egzaminu, twój egzaminator wypełni "część C" wniosku i dostarczy pełną dokumentację do ULC.

Ile zapłacisz

55 zł (egzamin teoretyczny) + 108 zł (egzamin praktyczny) + 44 zł (wydanie świadectwa kwalifikacji).
Opłaty są niższe, jeśli:

 • nie masz jeszcze 21 lat - wtedy zapłacisz 166,25 zł;
 • studiujesz i nie masz jeszcze 25 lat - wtedy zapłacisz 125,50 zł;
 • jesteś osobą niepełnosprawną - wtedy zapłacisz 125,50 zł;
 • jesteś żołnierzem odbywającym zasadniczą służbę wojskową - wtedy zapłacisz 125,50 zł.

Opłaty przelej na rachunek ULC. W tytule opłaty podaj swoje imię i nazwisko oraz krótko opisz czego dotyczy opłata.

Uwaga

Ulga nie dotyczy opłaty za wydanie świadectwa kwalifikacji.

Opłatę przelej na konto 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

 • Do dokumentów dołącz dodatkowo oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu uprawniającego cię do ulgi.
 • Polisę OC przedstaw przed egzaminem praktycznym - nie musisz jej składać do ULC.

Termin

Po odbyciu szkolenia.

 1. Dostaniesz świadectwo kwalifikacji UAVO

Urząd sprawdzi przesłane dokumenty – jeśli nie ma w nich błędów i są kompletne, to w ciągu 30 dni wystawi ci świadectwo kwalifikacji UAVO.

Twoje świadectwo przestanie obowiązywać, gdy:

 • minie termin ważności badań lekarskich lub
 • minie termin ważności zdobytych przez ciebie uprawnień wpisanych do świadectwa kwalifikacji.

Aby przedłużyć uprawnienia przystąp ponownie do egzaminu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Świadectwo otrzymasz w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Warto wiedzieć

Obywatele UE oraz Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinie lub Islandii

Jeśli uzyskałeś świadectwo kwalifikacji operatora drona w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinie lub Islandii to jest ono ważne także w Polsce i nie musisz występować o jego uznanie.

Obywatele spoza UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

Cudzoziemiec, który chce uzyskać świadectwo UAVO, musi oprócz wniosku i orzeczenia lotniczo-lekarskiego, dostarczyć także:

 • zezwolenie na szkolenie wystawione przez Prezesa ULC (wniosek o zezwolenie składa się za pośrednictwem ośrodka szkolącego);
 • dokument z ambasady lub placówki konsularnej swojego kraju o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wysokie kary

Wykonując loty dronem musisz przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jeśli nie będziesz ich przestrzegać, mogą grozić ci wysokie kary – nawet do 5 lat więzienia.

Pamiętaj również o konieczności zgłaszania lotów – np. gdy chcesz latać w pobliżu lotnisk.

Czy ta strona była przydatna?