Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Instruktor nauki jazdy – złożenie zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach doskonalenia zawodowego

Jesteś instruktorem nauki jazdy? Uczestniczyłeś w corocznych warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy? Pamiętaj, że do 7 stycznia następnego roku musisz złożyć w starostwie albo urzędzie miasta na prawach powiatu zaświadczenie potwierdzające twoje uczestnictwo w takich warsztatach. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Instruktor (nauki jazdy) jest obowiązany ukończyć w każdym roku warsztaty doskonalenia zawodowego i przedłożyć staroście do dnia 7 stycznia zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.

Z ww. obowiązku jest zwolniony instruktor (nauki jazdy), który uzyskał po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłby obowiązany uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.

W przypadku instruktora (nauki jazdy), posiadającego uprawnienia egzaminatora, obowiązek uczestnictwa w ww. warsztatach oraz przedłożenia staroście zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w tych warsztatach, uznaje się za spełniony także po dostarczeniu staroście zaświadczenia (lub jego kopii) potwierdzającego uczestnictwo w  warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego należy składać do 7 stycznia każdego roku.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • starostwa powiatowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie przez instruktora zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w ubiegłym roku w warsztatach doskonalenia zawodowego

Instruktor składa wypełnione zaświadczenie podpisane i opieczętowane przez kierownika jednostki, w której instruktor odbył szkolenie.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera kolejny nr zaświadczenia, dane identyfikujące wykładowcę/instruktora, nr z ewidencji wykładowców/ instruktorów, numer licencji wykładowcy/ instruktora, termin odbycia warsztatów doskonalenia zawodowego.

Termin

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego należy składać do 7 stycznia każdego roku.

  1. Przyjęcie i weryfikacja złożonego dokumentu

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?