Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Profil Zaufany i podpis elektroniczny – podpisywanie dokumentów wysyłanych przez internet do urzędów

Chcesz załatwić sprawę urzędową przez internet za pośrednictwem biznes.gov.pl albo innego serwisu administracji? Żeby to zrobić musisz potwierdzić swoją tożsamość i podpisać elektroniczne wniosek wysyłany do urzędu.

Możesz to zrobić korzystając z:

 • Profilu Zaufanego (pamiętaj, że służy on tylko do kontaktów z administracją)
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Profil Zaufany

Co to jest Profil Zaufany?

To darmowe narzędzie, którym potwierdzisz swoją tożsamość w internecie (PESEL). Działa jak podpis elektroniczny i jest alternatywą dla płatnego podpisu kwalifikowanego. Nie musisz już drukować, podpisywać i skanować dokumentów. Wystarczy, że podpiszesz je Profilem Zaufanym w internecie.

Jak go założyć

Profil Zaufany możesz założyć na dwa sposoby.

1. Serwis Profilu Zaufanego

 • załóż konto w serwisie pz.gov.pl
 • znajdź punkt potwierdzający
 • potwierdź Profil Zaufany w punkcie potwierdzającym
 • jeśli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny, Profil możesz potwierdzić tym podpisem

Punkt potwierdzający – (banki, urzędy – również za granicą) miejsce, gdzie osobiście potwierdzisz Profil Zaufany za pomocą dowodu osobistego lub paszportu.

2. Internetowe konto bankowe

 • Profil Zaufany załóż przez konto w twoim banku (platforma Envelo.pl, ING, Inteligo, Millennium, Banku Pekao, PKO BP, BZ WBK, mBank, Alior Bank)
 • nie musisz już nic potwierdzać, bank sam przekaże twoje dane do serwisu pz.gov.pl

Termin ważności

Twój Profil Zaufany ważny jest 3 lata. Po upływie tego czasu możesz przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata.

Jak go używać

Kiedy składasz wniosek do urzędu, zawsze musisz go podpisać. Przez internet możesz to zrobić właśnie za pomocą Profilu Zaufanego albo konta bankowego (jeśli potwierdziłeś Profil Zaufany bankowością online).

Przy pomocy Profilu Zaufanego załatwisz większość spraw dotyczących firmy (m.in. rejestracja działalności, zgłoszenie VAT przez CEIDG), zmiany danych, sprawy w ZUS, rejestracja kasy fiskalnej)

Korzystanie z Profilu Zaufanego potwierdzonego bankowością przy załatwianiu spraw na biznes.gov.pl

Jeśli potwierdziłeś Profil Zaufany przez bankowość internetową, zawsze powinieneś logować się za pośrednictwem swojego serwisu bankowości online, z którym powiązałeś swój profil. Tak więc, logując się np. do na biznes.gov.pl, po wybraniu sprawy, którą chcesz załatwić, na stronie logowania wybierasz Profil Zaufany, a następnie klikasz ikonę swojego serwisu bankowości internetowej i logujesz się przez stronę swojego banku.

Tak samo postępujesz, gdy po wypełnieniu wniosku podpisujesz go Profilem Zaufanym i zostajesz przekierowany na stronę Profilu Zaufanego. 

Czego nie podpiszesz Profilem Zaufanym

Pamiętaj, że Profilem Zaufanym:

 • nie podpiszesz deklaracji i informacji podatkowych (złożysz je w serwisie e-Deklaracje, nie musisz mieć Profilu Zaufanego)
 • nie zamkniesz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • nie dokonasz zmian w KRS, jeśli spółka nie była zarejestrowana online

Bezpieczeństwo

Pamiętaj, że Profil Zaufany jest tylko twój i nie możesz go nikomu udostępniać. Zawiera on twoje dane, w tym najważniejszą – numer pesel.

Podanie komuś dostępu do twojego Profilu Zaufanego można porównać z udostępnieniem komuś twojego konta w banku. Lepiej tego nie robić.

Czy obcokrajowiec może posiadać Profil Zaufany?

Tak. Wymogiem założenia Profilu Zaufanego jest jednak posiadanie polskiego numeru PESEL (numer z polskiego systemu ewidencji ludności), który jest niezbędny do złożenia i potwierdzenia wniosku, lub posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

PESEL

Cudzoziemcy, którzy mają status uchodźcy albo zezwolenie na pobyt stały mogą się zameldować i otrzymać numer PESEL. Jeśli nie mogą się zameldować (nie spełniają wymogów uzyskania meldunku w Polsce), to powinni złożyć wniosek. W uzasadnieniu wniosku wpisuje siępodstawę prawną albo np. obowiązek urzędowy, który wymaga posiadania PESEL (np. wysyłanie w formie elektronicznej sprawozdania finansowego spółki).  

PESEL uzyskasz:

 • w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zameldowania (tam gdzie jesteś albo chcesz się zameldować)
 • w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba twojego pracodawcy — jeśli nie możesz się zameldować
 • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) — jeśli nie pracujesz albo twój pracodawca ma siedzibę za granicą Polski

Zobacz:

Podpis kwalifikowany (elektroniczny)

Co to jest

To Twój podpis w formie elektronicznej. Składasz go za pomocą specjalnego urządzenia (np. tokena). Jest płatny (w odróżnieniu od Profilu Zaufanego)

Do czego służy

Podpisem kwalifikowanym podpiszesz dokumenty w formie elektronicznej:

 • potrzebne w komunikacji z administracją
 • firmowe
 • prywatne

Skąd go wziąć

Podpis kwalifikowany możesz kupić u jednego z dostawców. Listę firm w Polsce znajdziesz na stronie NCCert. Możesz też skorzystać z e-podpisu wydanego przez kwalifikowane podmioty w dowolnym kraju UE.

Cena zależy od:

 • dostawcy, którego wybierzesz
 • okres ważności certyfikatu
 • rodzaju urządzenia do składania podpisu (czytnik kart usb, token usb lub pcmcia)

Zobacz też:

Czy ta strona była przydatna?