Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dofinansowanie na start firmy

Zakładasz firmę i szukasz finansowania? Możesz skorzystać z kilku źródeł. Jeśli np. bezrobotny, pierwsze kroki skieruj do swojego urzędu pracy i zapytaj o możliość dofinansowania firmy.

Poniżej opisujemy przykładowe propozycje finansowania dla młodych firm.

Pożyczka na start w biznesie

Jeśli jesteś:

 • absolwentem szkoły (w tym szkoły zawodowej) lub uczelni (w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego)
 • studentem ostatniego roku
 • osobą bezrobotną

możesz ubiegać się o finanse na start w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie". W ramach programu dostępne są niskooprocentowane pożyczki (poniżej 1% rocznie).

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jeśli jesteś:

 • osobą bezrobotną
 • absolwentem centrum integracji społecznej
 • absolwentem klubów integracji społecznej
 • opiekunem osoby niepełnosprawnej (nigdzie nie pracującym i poszukującym pracy)

masz możliwość skorzystania z jednorazowej dotacji z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W tym także działalności polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Dotacja ta jest bezzwrotna. Ale pamiętaj, aby ją otrzymać musisz się zarejestrować jako osoba bezrobotna, a o pomoc finansową wystąpić przed zarejestrowaniem działalności.

Zobacz:

Dotacje UE na własny biznes

W ramach środków UE masz możliwość skorzystania z dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu. Finanse na start przeznaczone są zarówno dla osób, które nie ukończyły jeszcze 30 lat oraz powyżej tego wieku, jeśli znajdują się w trudnej sytuacji. Poza środkami finansowymi możesz liczyć także na doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i praktyki.

Firma dla młodych

Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 30 lat, nie uczysz się i nie pracujesz, możesz starać się o finanse na start z funduszy UE. Zanim je otrzymasz, w pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza Twojej sytuacji i indywidualnych predyspozycji. Na jej podstawie zostanie opracowany indywidualny plan działania. Z pakietu dostępnych działań zostaną wybrane dla ciebie te, które w twoim wypadku będą najodpowiedniejsze. W pakiecie działań są środki na otwarcie firmy (ponad 20 tys. zł), szkolenia i doradztwo oraz porady na pierwszym etapie działania twojej firmy.

Wsparcie dla osób powyżej 30 lat

Nawet jeśli ukończyłeś 30 lat, także masz możliwość uzyskania dofinansowania UE na własny biznes. Warunki dofinansowania mogą się w szczegółach różnić w zależności od województwa. Pamiętaj jednak, że w tym przypadku pomoc obejmuje :

 • mężczyźn po 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby długotrwale bezrobotne

Jeśli pracujesz lub nie wpisujesz się w żadną z tych grup, możesz starać się o pożyczkę na założenie firmy. Będziesz musiał ją zwrócić, ale jest znacznie łatwiej dostępna, procedury są krótsze i prostsze. Podstawowa dotacja najczęściej wynosi ponad 20 tys. zł. Kwoty pożyczek często są wyższe i mogą się różnić w zależności od województwa.

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem w ramach funduszy UE, skontaktuj się ze swoim wojewódzkim urzędem pracy (najczęściej to on odpowiada za wybór instytucji, które udzielają dotacji lub pożyczek).

Możesz też zadzwonić lub napisać do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Informacje o aktualnie dostępnych możliwościach wsparcia dla osób 30+ znajdziesz także na stronie Funduszy Europejskich.

Firma na wsi

Jeśli jesteś rolnikiem ubezpieczonym w KRUS i planujesz własny biznes, możesz skorzystać z tzw. premii na rozpoczęcie działalności. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tys. zł, a wniosek o jego uzyskanie składasz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli mieszkasz na wsi, ale nie zajmujesz się rolnictwem, zapytaj w swoim urzędzie gminy o Lokalne Grupy Działania, które możesz znaleźć w bazie Lokalnych Grup Działania. Wniosek składasz do Lokalnej Grupy Działania, a dotacja dla ciebie może wynieść do 100 tys. zł.

Fundusze poręczeniowe

Jeśli nie należysz do żadnej z uprzywilejowanych grup, którym (jak wyżej) przysługują preferencyjne formy dofinansowania, a potrzebujesz pieniędzy na swoją działalność, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że trudno ci będzie uzyskać na początkowym etapie kredyt bankowy. Więcej informacji na temat funduszy poręczeniowych. 

Inicjatywa JEREMIE

Jeśli:

 • rozpoczynasz działalność (startup)
 • nie posiadasz historii kredytowej
 • nie posiadasz zabezpieczeń o wystarczającej wartości

ale chcesz otworzyć/prowadzisz działalność w jednym z podanych poniżej województw:

możesz skorzystać z instrumentów finansowych (pożyczki, kredyty, poręczenia) dostępnych w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) czyli programu Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. Chcesz wiedzieć więcej na temat inicjatywy JEREMIE, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)

Oferta PFR obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych dla młodych oraz rozwiniętych firm.

Zobacz:

Finansowanie startupów

Masz pomysł na nowy produkt albo usługę, która w odmienny i oryginalny sposób realizować będzie potrzeby konsumentów? Brakuje ci odpowiedniego finansowania i jesteś świadomy, że realizacja Twojego pomysłu wiąże się z jednej strony z potencjalnie dużymi zyskami, ale narażona jest także na duże ryzyko porażki. Jeśli tak, twoja firma spełnia większość kryteriów, aby określać ją mianem startupu. Czym jest startup? Chociaż nazwa ta funkcjonuje od wielu lat, nie ma jednoznacznej definicji. Zazwyczaj oznacza ona młodą innowacyjną firmę, która ma oryginalny pomysł na swój rynkowy sukces, ale działa w warunkach dużej niepewności. Najczęściej startupy kojarzone są z firmami działającymi w obszarze nowoczesnych technologii.

Jeśli myślisz o uruchomieniu startupu powinieneś wiedzieć, że na rynku istnieją instytucje, które poszukują firm z dużym potencjałem i są gotowe ponieść ryzyko inwestycji. Należą do nich m.in. fundusze kapitału zalążkowego oraz tzw. anioły biznesu. Wiele możliwości finansowania innowacyjnych pomysłów na biznes dają także fundusze UE.

Fundusze kapitału zalążkowego

Jeśli Twoja działalność ma duży potencjał innowacyjny, a ty nie masz pieniędzy na start, ciekawym rozwiązaniem mogą być fundusze kapitału zalążkowego, czyli fundusze kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital - VC).

To rozwiązanie pozwala otrzymać nie tylko środki na rozwój, ale również profesjonalne wsparcie oraz dostęp do rynków zbytu i kontaktów biznesowych.

Pamiętaj, że inwestor VC udzieli Ci wsparcia w zamian za możliwość ingerencji w Twój biznes. Często wiąże się to z oddaniem kontroli nad twoją firmą inwestorowi (w zamian za wsparcie otrzymuje on większość udziałów albo gwarantuje sobie prawo wpływania na strategiczne decyzje). VC to rozwiązanie, które pozwoli ci się skoncentrować na rozwijaniu twoich pomysłów, ale musisz mieć pewność, że inwestor chce tego samego, co ty. Ważne, żeby już na początku opracować strategię wyjścia inwestora strategicznego – określić kiedy i pod jakimi warunkami możesz odzyskać kontrolę nad firmą.

Anioły biznesu

Podobną formą finansowania startupów jak venture capital jest współpraca z aniołami biznesu, czyli osobami, które dysponują własnym kapitałem i chciałyby przeznaczyć go na finansowanie zewnętrznych przedsiębiorstw i pomysłów. W zamian za wsparcie finansowe otrzymują one mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Anioły Biznesu często zgrupowane są w Instytucjach Otoczenia Biznesu (IOB).

Wsparcie UE dla startupów

Starter i BizNest

Startupy mogą skorzystać z nowych instrumentów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój: Starter oraz BizNest. Przeznaczone są dla podmiotów, które nie prowadzą działalności na żadnym rynku lub prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży. W ramach tych programów otrzymujesz bezpośrednią pomoc od wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości funduszy zalążkowych, funduszy venture capital czy sieci aniołów biznesu. Jeśli masz innowacyjny pomysł na firmę, możesz zgłosić się do któregoś z nich. Wybiorą one najciekawsze pomysły, które przejdą tzw. preinkubację. Polega ona na badaniach i analizach, które pozwolą ustalić, czy twoje rozwiązanie ma potencjał i może przynieść zysk. Jeśli przeprowadzone analizy będą rokujące, inwestor pomoże ci założyć i rozwinąć firmę. Będziesz mógł zawiązać spółkę i dostać zasilenie kapitałowe na start biznesu. Co ważne, w przypadku wspomnianych programów, środki publiczne inwestowane wspólnie ze środkami prywatnymi, co zmniejsza ryzyko prywatnego inwestora i w większym stopniu zachęci go do wsparcia twojej firmy. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Finansowanie startupu możesz uzyskać także w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Pomoc uzyskasz w ośrodkach innowacji (parki technologiczne, inkubatory) z Polski Wschodniej, realizujących specjalny projekt „Platformy startowe dla nowych pomysłów". Z ich oferty będziesz mógł skorzystać, jeśli masz mniej niż 35 lat, masz innowacyjny pomysł na biznes i chcesz otworzyć firmę we wschodniej Polsce. Są to województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie. Uczestnictwo w projekcie daje dostęp do infrastruktury (np. stanowisko pracy), mentoringu, coachingu oraz innych usług niezbędnych do rozwinięcia nowego pomysłu biznesowego. Kiedy Twoja firma będzie już gotowa do wejścia na rynek, będziesz mógł uzyskać dofinansowanie na rozwój swojej działalności. Szczegóły znajdziesz na stronie Programu Polska Wschodnia oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Crowdfunding

Dofinansowanie polegające na zbiórce środków przez internet (np. za pośrednictwem stron, tzw, platform crowdfundingowych)

Czy ta strona była przydatna?