Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Doradztwo przy zakładaniu firmy

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem firmy, ale chciałbyś uzyskać więcej informacji o prowadzeniu biznesu, moższe skorzystać z profesjonalnego doradztwa.

Doradztwo w Wojewódzkich Urzędach Pracy

W każdym województwie znajdziesz jednostki Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działające przy urzędach pracy. Świadczą one bezpłatne porady zawodowe, a także prowadzą Rejestr Instytucji Szkoleniowych oraz kalendarz dostępnych szkoleń.

Podczas indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, możesz dowiedzieć się więcej o zakładaniu działalności gospodarczej, a także zdobyć albo poszerzyć wiedzę przydatną do otwarcia własnej firmy. Bezpłatnie możesz również wziąć udział w różnych szkoleniach zwiększających Twoje zawodowe kompetencje.

Więcej informacji znajdziesz na stronie właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Darmowe szkolenia online

Darmowe, multimedialne szkoleń oferuje Akademia PARP. To portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tematyka szkoleń dotyczy podstawowej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, marketingu, zamówień publicznych i wielu innych istotnych dla przedsiębiorcy informacji.

Jeśli chcesz skorzystać ze szkolenia, zapoznaj się z:

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych usług, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Administratorem portalu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ze szkoleń (dla siebie albo swoich pracowników), które znajdują się w bazie, powinieneś korzystać, gdy np. otrzymasz dofinansowanie z funduszy UE (w swoim regionie) na szkolenia.

Swoje oferty w bazie mogą umieszczać firmy szkoleniowe (po spełnieniu określonych wymogów - dotyczy to szczególnie podmiotów, które oferują szkolenia z możliwością dofinansowania).

Jeżeli szukasz szkolenia z konkretnego tematu, zapoznaj się z bazą szkoleń, kursów, które możesz selekcjonować ze względu na tematykę, miejsce, okres trwania, a także typ (e-learning, szkolenie otwarte/zamknięte) czy cenę.

Zobacz:

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

Jesteś młodym przedsiębiorcą i chciałbyś zdobyć doświadczenie w zagranicznie firmie? Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców to program Komisji Europejskiej umożliwiający wymianę doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami z krajów Unii, usprawniający dostęp do nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych partnerów handlowych.

Początkujący przedsiębiorcy (maks. 3 lata działalności gospodarczej) mogą odbyć kilkumiesięczny staż w innym kraju UE u boku doświadczonego przedsiębiorcy i zdobywać umiejętności niezbędne do zrealizowania własnego projektu biznesowego lub do lepszego zarządzania i rozwijania własnej firmy.

(Przyszła) działalność może być prowadzona w obrębie dowolnego sektora, a wiek nie ma żadnego znaczenia.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie, powinni się zgłosić do jednego z punktów kontaktowych w kraju zamieszkania i złożyć aplikację w systemie Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (przedsiębiorca początkujący wypełnia aplikacje online, zamieszcza aktualne CV i biznesplan, przedsiębiorca doświadczony - tylko aplikację elektroniczną oraz aktualne CV). Po zaakceptowaniu takiej aplikacji, przedsiębiorcy uzyskują dostęp do internetowej bazy zarejestrowanych przedsiębiorców z całej Europy i mogą wyszukać potencjalnych partnerów do wymiany. Nabór wniosków do programu jest ciągły.

Zobacz:

Pobyt poczatkującego przedsiębiorcy u doświadczonego partnera może trwać od 1 do 6 miesięcy. Poczatkujący przedsiębiorca otrzymuje wsparcie finansowe na pobyt na pokrycie podstawowych kosztów pobytu zagranicą na podstawie umowy zawartej z punktem kontaktowym.

Usługi doradcze w ramach PFR

Usługi doradcze możesz znaleźć w ofercie Polskiego Funduszu Rozwoju

Czy ta strona była przydatna?