Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Nazwa firmy

Planujesz założyć firmę? Zanim zarejestrujesz działalność wybierz dla niej odpowiednią nazwę - oryginalną i dobrze oddającą charakter twojej działalności. Nie możesz dowolnie nazwać swojej firmy. Zobacz, jakie są zasady dotyczące nazwy działalności.

Nazwa działalności jednoosobowych

Jedną z ważniejszych informacji o twojej działalności jest „firma”, czyli nazwa, pod jaką figurujesz w rejestrze. Firmą osoby fizycznej jest imię i nazwisko. Oznacza to, że firma (nazwa) podana przy rejestracji w CEIDG musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko – np. Jan Kowalski. Możliwe jest dodanie do firmy innych elementów, np. określających profil działalności – np. Jan Kowalski dorabianie kluczy. Możliwe jest dodanie również nazwy fantazyjnej – np. Jan Kowalski – Czarna Perła.

Dobrze zastanów się nad wyborem nazwy. Możesz figurować w CEIDG tylko pod jednym wpisem. Nie ma możliwości, aby jeden przedsiębiorca wpisał się do CEIDG kilkakrotnie pod innymi firmami (nazwami). Jest to kłopotliwe w przypadku umieszczania w firmie nazw określających profil działalności, jeżeli wykonujesz różne, często nieuzupełniające się jej rodzaje – np. Jan Kowalski, dorabianie kluczy, usługi prawne, czy Jan Kowalski usługi dentystyczne, mechanika samochodowa.

We wniosku CEIDG możesz również podać skróconą nazwę działalności. Nazwa skrócona nie musi zawierać imienia i nazwiska. Odwołując się do wcześniejszych przykładów nazwą skróconą firmy Jan Kowalski – Czarna Perła może być samo określenie fantazyjne – Czarna Perła.

Dane na fakturach i rachunkach w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej muszą zawierać m.in. twoje imię i nazwisko. Nie możesz zatem posługiwać się na nich nazwą skróconą, jeżeli nie ma w niej twojego imienia i nazwiska.

Nazwa spółki cywilnej

W sytuacji, gdy wspólnikami spółki są osoby fizyczne, nazwa spółki cywilnej powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska wszystkich wspólników wraz z dodaniem nazwy „spółka cywilna", bądź skrótu s.c.

Nazwa spółek rejestrowanych w KRS

W przypadku spółek wpisanych do KRS w zależności od rodzaju spółki obowiązują inne zasady. Jedną z nich jest konieczność podania formy prawnej na końcu nazwy (np. spółka jawna, spółka z o.o., S.A.).

Poniżej przykłady nazw przy założeniu, że wspólnikami są trzy osoby – Kowalska, Nowak i Zając.

W przypadku spółki jawnej w nazwie musi się znaleźć nazwisko co najmniej jednego wspólnika. Kowalska, Nowak, Zając sp. j., Kowalska sp. j. Kowalska zakład fryzjerski sp.j.

W przypadku spółki partnerskiej w nazwie musi znaleźć się nazwisko co najmniej jednego wspólnika, a jeżeli nazwiska wszystkich wspólników nie są uwzględnione, również dopisek „i partner" albo „i partnerzy". Radcowie prawni Kowalska i partnerzy, Tłumacze przysięgli Kowalska, Nowak i partner

Uwaga: spółkę partnerską mogą tworzyć wyłącznie przedstawiciele wolnych zawodów.

W przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej w nazwie musi znaleźć się nazwisko komplementariusza (podmiotu odpowiedzialnego całym majątkiem za zobowiązania spółki). Jeżeli komplementariuszem jest spółka – należy podać jej pełna nazwę wraz z formą prawną. Zając usługi poligraficzne sp. k., Kowalska i Zając hurtownia tkanin s.k.a., a jeżeli komplementariuszem jest spółka z. o.o. „Czarna Perła" to firma spółki komandytowej albo komandytowo akcyjnej to przykładowo Hurtownia tkanin Czarna Perła spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k.

Jeśli twój biznes to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna, nazwa nie musi zawierać nazwisk albo nazw udziałowców/akcjonariuszy – nazwa jest co do zasady dowolna.

Nazwy zastrzeżone i wprowadzające w błąd

Używanie niektórych członów nazw jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów, które świadczą usługi w określonym zakresie. Przykładem są np. wyrazy „bank", „towarzystwo ubezpieczeń", „klinika".

Nazwa przedsiębiorstwa nie może również wprowadzać w błąd co do zakresu działalności.

Nie możesz się również podszywać pod innego przedsiębiorcę. Działając na tym samym rynku, np. sprzedając towary o takich samych funkcjach (przykładowo napoje gazowane), nowy przedsiębiorca nie może oznaczyć swojej firmy jako Coca-Cola czy Pepsi.

Badanie dostępności firmy

Przed rozpoczęciem działalności warto sprawdzić, czy nazwa firmy którą wybrałeś nie jest już używana przez inną firmę polską lub zagraniczną. W tym celu powinieneś sprawdzić dostępność rejestrową znaku towarowego (nazwy firmy). Jeżeli po sprawdzeniu dostępności firmy wystąpiła kolizja-konflikt (wynik jest negatywny) oznacza to, że nazwa jest już używana i zarejestrowana przez inny podmiot. Dla bezpieczeństwa swojej działalności gospodarczej powinieneś wybrać zupełnie nową nazwę albo ją zmienić.

albo w wyszukiwarce UE:

Możesz również skorzystać z pomocy rzecznika patentowego, który zawodowo zajmuje się min. sprawami zdolności rejestrowej znaków towarowych.

Polskie rejestry (KRS, CEIDG)

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy są już zarejestrowane firmy o takiej samej lub podobnej nazwie do twojej oraz ile takich firm jest w polskich rejestrach działalności gospodarczej, sprawdź bazie KRS lub w CEIDG.

Zabacz:

Czy ta strona była przydatna?