Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Food truck – jak rozpocząć działalność – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
3 minuty
Charakterystyka ogólna

Food trucki są to samochody dostawcze przerobione na mobilną gastronomię. W Polsce stają się coraz popularniejsze wraz z modą na stosowanie tradycyjnej lub oryginalnej kuchni. W rezultacie przybywa właścicieli ciężarówek nie tylko z burgerami, frytkami i kiełbaskami, lecz także z daniami dietetycznymi oraz wegetariańskimi.

Food trucki jako punkty przenośnej gastronomii wymagają spełnienia określonego reżimu sanitarnego związanego z produkcją i przechowywaniem żywności. W rezultacie poza wprowadzaniem do obrotu zdrowej żywności, przedsiębiorcy prowadzący ten rodzaj działalności, są zobowiązani także do dbałości o stanu technicznego aut zwłaszcza ich części gastronomicznej oraz wykorzystywanych w jej ramach urządzeń. Istotnym wydaje się też zabezpieczenie zapasu wody przeznaczonej do celów spożywczych i gospodarczych, właściwej ilości opakowań jednostkowych oraz gromadzenia i przechowywania odpadów z produkcji żywności. Z kolei osoby wykonujące pracę przy sporządzaniu fastfoodów powinny mieć nie tylko doświadczenie w tej branży (umiejętność przygotowania posiłków i zdolności handlowe) ale również powinny być dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Bardzo ważne wydaje się również dbanie o reklamę, estetykę pojazdu jak i otoczenia oraz jego funkcjonalność pozwalającą na spożycie posiłków na miejscu (parasole i stoliki) jak i wydanych w trybie „na wynos”. Nieodzownym i niezwykle ważkim staje się także śledzenie kalendarza wydarzeń i właściwy wybór miejsca postoju food trucka i to zarówno pod kątem jego dopuszczalności (targowiska lub pas drogowy w dozwolonym miejscu) jak i atrakcyjności handlowej.

Ten rodzaj mobilnej gastronomii nie można w pełni utożsamiać z typową gastronomią w tym z prowadzeniem restauracji czy też cateringu (porównaj poradnik Otwieram lokal gastronomiczny ). Działalności te różni forma obsługi klienta (w przypadku food trucka brak jest obsługi kelnerskiej lub dowozu potraw do klienta). Inne też mogą być stawki podatku VAT.

Wstępne wymogi
Otwarcie food trucka i związanej z tym ruchomej sprzedaży żywności nie jest działalnością reglamentowaną. Zatem jej prowadzenie nie wymaga uzyskania licencji czy też koncesji. Niemniej tego rodzaju mobilny handel wymaga posiadania odpowiednio przystosowanego pojazdu oraz spełnienia norm sanitarnych związanych z przygotowaniem i dystrybucją żywności. Istotnym jest też uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w sytuacji gdy postój trucka i sprzedaż żywności będzie odbywała się w innych miejscach niż place targowe np. na chodnikach lub przy drogach.
Jak już wspomniano także osoby wykonujące w/w czynności powinny mieć odpowiednie uprawnienia i to w zakresie przygotowania żywności jak i kierowania w/w pojazdami zwłaszcza gdy ich masa całkowita przekracza 3,5 t.

Wymagania sanitarne
Aby móc sprzedawać żywność, food truck musi zostać:
  • zatwierdzony przez Państwową Inspekcje Sanitarną (PIS - Sanepid) jako zakład spożywczy,
  • wpisany do rejestru zakładów podlegajacych kontroli PIS.
Przed dokonaniem tych czynności Sanepid przeprowadzi kontrolę i sprawdzi czy spełniasz warunki do sprzedaży żywności w ruchomych punktach. W tym względzie będzie badał m.in. czy:
  • food truck posiada urządzenia sanitarne pozwalające zapewnić higienę personelu (źrodłó wody, detergenty),
  • znajdują się tam środki i przyrządy do czyszczenia narzędzi do pracy i sprzętu;
  • zapewniona jest odpowiednia ilość gorącej i/lub zimnej wody pitnej;
  • sprzedawca zapewnia warunki higienicznego składowania i usuwania niebezpiecznych i/lub niejadalnych substancji i odpadów (zarówno płynnych, jak i stałych);
  • środki spożywcze są tak przechowywane aby unikać ryzyka zanieczyszczenia.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej
Food trucka można prowadzić wybierając dowolną formę działalności, poza spółką partnerską.
Twoja firma może być zarejestrowana jako:

Jeżeli chcesz założyć lub prowadzisz działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem food trucka, użyj następujących numerów PKD:
  • 56.10.B Ruchome palcówki gastronomiczne.