Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agencja opiekunek dziecięcych – jak założyć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
3 minuty
Z tego poradnika dowiesz się:
 • jak zarejestrować działalność polegającą na prowadzeniu agencji opiekunek dziecięcych,
 • jak opodatkować dochody z działalności agencji,
 • jakie dodatkowe warunki musisz spełnić, by legalnie prowadzić taką agencję,
 • na jakich zasadach świadczyć usługi dla rodziców, którzy poszukują opieki dla swojego dziecka.

Charakterystyka działalności
Od ciebie zależy, czy prowadząc agencję opiekunek dziecięcych będziesz zatrudniać opiekunki, czy tylko prowadzić ich rekrutację (a tym samym wyłącznie pośredniczyć przy zawieraniu umowy między opiekunką a rodzicami). Zdecydowana większość agencji opiekunek, nań czy guwernantek działa właśnie na zasadzie rekrutowania odpowiednich osób na życzenie klientów, czyli rodziców. W takiej sytuacji umowę z nianią podpisuje rodzic lub rodzice dziecka (w zależności od umowy).

W swojej agencji możesz rekrutować:
 • nianie,
 • opiekunki na pełen etat lub część etatu,
 • opiekunki na godziny, weekendy lub do opieki nocnej,
 • guwernantki.

Zgodnie z prawem, określenie „niania” można stosować tylko do osób, które spełniają pewne warunki. Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług (oficjalna nazwa umowy to: „umowa uaktywniająca”). Na podstawie tej umowy niania może sprawować opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia (art. 50 ust. 1-2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).

Prawo nie reguluje kwestii związanych z tym, kiedy osobę opiekującą się dzieckiem można nazywać opiekunką, a kiedy guwernantką.
Zazwyczaj mianem guwernantki określamy osobę, która pełni jednocześnie rolę niani i nauczycielki domowej dziecka.
Guwernantkami są z reguły osoby z wyższym wykształceniem, które mogą pochwalić się znajomością języków obcych, umiejętnością gry na instrumencie lub zdolnościami plastycznymi. Jeśli w swojej agencji chcesz zajmować się nie tylko rekrutacją niań i opiekunek, ale także guwernantek, to zastanów się nad współpracą z psychologiem.
Rodzice, którzy chcą zatrudnić guwernantkę, zazwyczaj mają wobec kandydatek wysokie oczekiwania. Jednym z nich jest pozytywne przejście testów psychologicznych.

Warunki wstępne
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie agencji pośrednictwa pracy jest działalnością regulowaną (na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Dlatego, aby prowadzić taką agencję - w tym także agencję opiekunek dziecięcych - musisz uzyskać wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
Nie musisz posiadać wpisu do rejestru, jeśli twoja działalność będzie polegać m.in. na:
 • kierowaniu pracowników za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia, by doskonalić umiejętności językowe lub zawodowe na okres do 2 lat;
 • udostępnianiu ogłoszeń o pracę w internecie;
 • kierowaniu osób w celu odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową.

O tym, jak uzyskać wpis, przeczytasz w dalszej części tego poradnika.

Podstawowy numer PKD dla agencji opiekunek dziecięcych
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej
Agencję opiekunek dziecięcych możesz prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską.
Agencja może być zarejestrowana jako:
albo