Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Korepetycje – jak zacząć – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
5 minut
Z tego poradnika dowiesz się:
  • czy musisz zarejestrować działalność gospodarczą, a jeśli tak, to jak to zrobić,
  • jak opodatkować dochody z korepetycji,
  • czy musisz posiadać kasę fiskalną,
  • jakie są zasady udzielania korepetycji.

Czym są korepetycje
Korepetycje to pozaszkolna forma edukacji, która wspiera proces nauczania, zmniejsza zaległości ucznia lub przygotowuje go do egzaminów.

Korepetycje mogą obejmować nauczanie:
  • przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia),
  • języków obcych,
  • w innych obszarach (np. przygotowanie do egzaminów zawodowych, korepetycje z tańca czy gry na instrumencie).

Możesz udzielać korepetycji okazjonalnie lub w sposób ciągły i zorganizowany. Możesz je prowadzić u siebie (w biurze, mieszkaniu czy domu) albo w miejscu wskazanym przez klienta (ucznia).
Taka forma działalności jest zazwyczaj dodatkowym źródłem dochodów. Jeśli jednak będziesz ją prowadzić stale, to może być pomysłem na życie i umożliwiać osiąganie dobrych zarobków.

Wymagania wstępne
Aby udzielać korepetycji, nie musisz mieć szczególnego przygotowania ani wykształcenia. Liczą się twoje umiejętności, wiedza i doświadczenie. W tym przypadku mile widziane jest jedynie przygotowanie pedagogiczne.

Musisz jednak być nauczycielem, jeśli chcesz wybrać formę ryczałtowego opodatkowania dochodów. Pamiętaj, że tę formę opodatkowania - oprócz karty podatkowej i tzw. podatku liniowego - możesz wybrać tylko wtedy, gdy prowadzisz działalność gospodarczą lub ją zarejestrujesz. Forma zryczałtowanego opodatkowania dotyczy więc tylko korepetycji, których udzielasz w sposób ciągły i zorganizowany.
Jeśli udzielasz korepetycji okazjonalnie, to jest to traktowane jako dodatkowe źródło dochodu. Nie musisz więc zakładać działalności gospodarczej. Możesz ją prowadzić jako działalność nierejestrową lub działalność wykonywaną w ramach umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło). Więcej na ten temat przeczytasz w dalszej części poradnika.

Ważne jest też, aby przy udzielaniu korepetycji zapewnić odpowiednie warunki lokalowe. Korepetycje powinno się prowadzić w pomieszczeniach odpowiednio wyposażonych, zawierających pomoce naukowe, wyciszonych i pozwalających na skupienie się.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności
Korepetycji możesz udzielać w dowolnej formie. Może to być:

Twoja firma może być zarejestrowana jako:

Jeżeli chcesz założyć działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu korepetycji, użyj następującego numeru PKD:
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane