Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Filmowanie dronem – jak świadczyć usługi – poradnik


Średnio, na wykonanie potrzeba:
4 minuty
Z tego poradnika dowiesz się:
 • jakie są zasady używania drona,
 • kiedy musisz uzyskać świadectwo kwalifikacji operatora drona,
 • w jakich przypadkach trzeba kupić polisę odpowiedzialności cywilnej.

Co to jest dron i do czego służy
Drony to bezzałogowe statki powietrzne, które mają wiele zastosowań. Używa się ich m.in.:
 • do filmowania, np. uroczystości, takich jak śluby i wesela czy imprezy firmowe,
 • w badaniach naukowych do pomiarów grubości warstwy ozonowej, grubości lodu czy badań zanieczyszczeń atmosferycznych,
 • w działalności gospodarczej - w geodezji do obmiaru trudnych terenów, a w logistyce przy monitorowaniu dostaw.

Komercyjne wykorzystanie drona
Jest to wykorzystanie drona związane głównie ze świadczeniem usług w ramach działalności zarobkowej. Komercyjne wykorzystanie to również przekazanie nagranego filmu lub zarejestrowanych danych za darmo firmie, która użyje ich do własnych celów, np. reklamowych.

Pamiętaj
Możesz również używać drona rekreacyjnie lub w celach sportowych.

Kwalifikacje do obsługi drona
Chcesz świadczyć usługi za pomocą drona? Wystarczy, że:

Gdzie nie można używać drona
Nie używaj drona nad lotniskami i w ich pobliżu (do 5 km), czyli:
 • w strefie CTR - strefa kontrolowana lotnisk,
 • w rejonie TMA - rejon kontrolowany lotnisk (rejony przylotów lub odlotów z danego lotniska).

Więcej informacji znajdziesz na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Aby używać dronów w tych strefach, musisz zgłosić loty do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub uzyskać zgodę zarządzającego danym lotniskiem czy lądowiskiem (gdy nie wyznaczono stref).

Dodatkowo na wykonywanie lotów w centrum Warszawy musisz dostać zgodę Służby Ochrony Państwa.

Zachowaj szczególną ostrożność nad:
 • parkami narodowymi (nie niszcz roślinności i nie płosz zwierząt),
 • osiedlami mieszkaniowymi,
 • drogami publicznymi.

Formy prowadzenia działalności z wykorzystaniem drona
Usługi komercyjne dronem możesz wykonywać w formie:

Twoja firma może być zarejestrowana jako:

Jeżeli chcesz założyć lub prowadzisz działalność gospodarczą związaną z filmowaniem dronem, użyj następujących numerów PKD:
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana